Verslag

Verslagen van bijeenkomsten of evenementen

Manifest ‘Nieuwe Economie Nu!’ aangeboden aan Tweede Kamer

Op dinsdag 21 februari bood een delegatie uit diverse organisaties het manifest ‘Nieuwe Economie Nu!’ aan aan de Commissie voor Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer. Aanwezig waren Henk Baars (namens Raad van Kerken), Esmé Berkhout (Oxfam Novib), Niels Hoogerheijde (Building Change), Jan Juffermans (PDSE), Babette Porcelijn (auteur, Think Big Act Now), Gerrit Stegehuis (PDSE) en Judith Veraart (VVM). De commissie was vertegenwoordigd door Peter Valstar (VVD, vice-voorzitter), Faissal Boulakjar (D66), Chris Stoffer (SGP) en Joris Thijssen (PvdA).

Manifest ‘Nieuwe Economie Nu!’ aangeboden aan Tweede Kamer Meer lezen »

Monitor Brede Welvaart: ook een rol in het beleid?

Op 6 juni was in de Tweede Kamer het Verantwoordingsdebat, waar ook over de Monitor Brede Welvaart (MBW) gesproken werd. Aan die monitor heeft Platform DSE de afgelopen jaren veel aandacht besteed. Wij willen af van het streven naar een groter Bruto Binnenlands Product. Beleid moet worden gevoerd op basis van indicatoren die aangeven hoe we er werkelijk voor staan, en waar de problemen liggen. Die indicatoren zijn er met de introductie van de MBW gekomen, al valt er nog aan te verbeteren zoals blijkt uit ons commentaar op de monitor. Maar een relatie met beleid is er tot nu toe nauwelijks. Daar lijkt iets in te veranderen. …

Monitor Brede Welvaart: ook een rol in het beleid? Meer lezen »

Aanbieding petitie Brede Welvaart

Op dinsdag 22 januari bood een delegatie namens 31 organisaties met samen 2,9 miljoen leden/donateurs de Petitie over Brede Welvaart 2019-2030 aan aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat. De 31 ondertekenaars van de petitie zijn vooral actief op het terrein van natuur en milieu, nieuwe economie, ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten, zoals Milieudefensie en Natuur & Milieu, Natuurmonumenten en Our New Economy, Oxfam Novib en de Liga voor de Rechten van de Mens, IVN en Ware Winst Brabant, Both Ends en Greenpeace. Ook de FNV heeft de petitie ondertekend. …

Aanbieding petitie Brede Welvaart Meer lezen »

Hoe komt verandering tot stand?

Eind oktober verscheen het boek How change happens van Duncan Green. Duncan Green is Senior Strategic Adviser van Oxfam UK en hoogleraar aan de London School of Economics. Het boek gaat over hoe je verandering teweeg kunt brengen als actievoerder, lobbyist of organisatie, en is mede gebaseerd op zijn eigen jarenlange ervaringen. Het boek is in zijn geheel online te vinden op de website die bij het boek hoort.

Begin november was Duncan Green een aantal dagen in Nederland. Het Platform Duurzame en Solidaire Economie en PAX organiseerden een ontmoeting van Duncan met vertegenwoordigers van diverse Nederlandse NGO’s die actief zijn op de gebieden van milieu, vrede en ontwikkelingssamenwerking. Duncan hield een presentatie over zijn boek waarin hij de verkiezing van Donald Trump tot president van de voorgaande nacht al verwerkt had.

Hoe komt verandering tot stand? Meer lezen »

Degrowth-conferentie Leipzig, 2-6 september 2014

Van 2 tot 6 september vond in Leipzig een grote conferentie over ‘degrowth’ plaats, over de onmogelijkheid voor de economieën in het Noorden om nog verder te groeien, en over hoe een goed leven op bescheidener voet mogelijk is. Vanuit het Platform DSE bezochten Willem Hoogendijk, Leida Rijnhout en Gerrit Stegehuis de conferentie. Laatstgenoemde schreef een verslag.

Degrowth-conferentie Leipzig, 2-6 september 2014 Meer lezen »

Verslag van de Cartesius Lezing (John Huige)

Op 3 februari 2014 was er in het Cartesius Museum een openbare les door Platform DSE lid John Huige, econoom en conservator economische veerkracht.

We werken aan een andere economie, maar we zitten met zoveel vragen. Hoe kom je van ideeën naar doen; van verontwaardiging naar verandering? Hoe ziet de nieuwe economie er uit?
Die vragen hebben een achtergrond: het huidige economische systeem loopt op zijn laatste benen. Het politiek-bestuurlijke systeem is al gestruikeld en de beschaving lijkt soms plat gevallen. Tegelijk ontstaan overal nieuwe wegen, nieuwe ideeën en nieuwe praktijken. …

Verslag van de Cartesius Lezing (John Huige) Meer lezen »

Verslag bijeenkomst Economie en gewapende conflicten

Op 14 november 2013 organiseerde Platform DSE samen met WILPF, Kerk en Vrede en Vrouwen voor Vrede een bijeenkomst over Economie en gewapende conflicten in Nieuwspoort. Sylvia Borren (directeur van Greenpeace), Wendela de Vries (coördinator bij Campagne tegen Wapenhandel), Frank Slijper (onderzoeker bij Campagne tegen Wapenhandel) en Hanna Molly (bestuurslid van Peace Brigades International) verzorgden inleidingen. Vervolgens hebben de veertig deelnemers samen met de inleiders in werkgroepen concrete beleidsvoorstellen voor de Nederlandse politiek geformuleerd. Deze voorstellen zijn vervolgens bediscussieerd  met Harry van Bommel (SP) en Michiel Servaes (PvdA). Inmiddels zijn de aanbevelingen voor de discussie over het buitenlands beleid verstuurd naar de Tweede Kamer. Deze aanbevelingen vindt u hier.

Verslag bijeenkomst Economie en gewapende conflicten Meer lezen »

Verslag expertmeeting indicatoren

Op 15 april werd in Utrecht een hele dag uitgetrokken om een aantal alternatieve methodes te bespreken om de economie te meten. Doel van de bijeenkomst was om duidelijkheid te verschaffen omtrent de juistheid, bruikbaarheid en beperkingen van alternatieve indicatoren als de ISEW (Index for Sustainable Economic Welfare), het DNI (Duurzaam Nationaal Inkomen), de EV (Ecologische Voetafdruk), de LPI (Living Planet Index), de SSI (Sustainable Society Index) en de Water Footprint. …

Verslag expertmeeting indicatoren Meer lezen »