Verslag

Verslagen van bijeenkomsten of evenementen

Juridische stappen naar een duurzame en solidaire samenleving

Op 11 maart 2011 vond in het gebouw van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een expert-meeting plaats onder auspiciën van het Platform Duurzame en Solidaire Economie (www.platformdse.org). De expert-meeting betrof de vraag welke juridische stappen kunnen worden gezet (of: noodzakelijk zijn) om de doelstelling van Platform DSE te realiseren en welke acties juristen kunnen ondernemen om daaraan bij te dragen (Juristen voor Duurzaamheid). Als dagvoorzitter trad Gustaaf Biezeveld op. …

“Never waste a good crisis”

Derde Conferentie van Tilburg

“Een Fair & Green Deal – Wie biedt?”

De derde editie van de Conferentie van Tilburg vond plaats op donderdag 21 januari 2010.

Op deze en volgende pagina’s het programma, de voorbereidende documenten en de verslagen van de diverse debatten en sessies.

Hier onder een eerste impressie van Nick Meynen (VODO).

Verslag Expertmeeting Ontwikkelingsbeleid en Mondiaal Bestuur

Over de achtergrond van de expertmeeting vindt u uitgebreide informatie elders op deze website (link naar achtergrond).

Ook was er een grote reeks ondersteunenende documenten, die hier terug te vinden zijn.

Van de sprekers waren aparte voorbereidende teksten beschikbaar.

Volgt een overzicht van de inleidingen en de vragen en discussies. Daaronder is een uitvoeriger verslag te vinden.

En hier is de lijst van deelnemers.