Lezingen en cursussen

De leden van Platform DSE kunnen lezingen en cursussen verzorgen voor uw organisatie. Wilt u uw leden een interessant programma aanbieden, of door middel van een workshop kijken hoe uw organisatie zich kan richten op een duurzame en solidaire economie? Wij verzorgen het graag.

U kunt denken aan een introductie waarin de thema’s op een eenvoudige manier worden uitgelegd, aan de hand van onze campagne De Grote Transitie. Bent u benieuwd waarom onze huidige economie in ecologisch en sociaal opzicht niet duurzaam is, en met welke ingrepen verbetering zal optreden? In een kleine twee uur presenteren wij u de oorzaken en oplossingen van de huidige economische crisis.

Een cursus van meerdere dagdelen, al dan niet verspreid over meerdere dagen, is ook mogelijk. Wij zullen dan in principe aandacht schenken aan alle punten die aan de orde komen in ‘De Grote Transitie’. Kijk hier voor het cursusaanbod. Themalezingen over één of enkele van de onderwerpen kan ook. U kunt dan de respectievelijke auteurs van de onderwerpen benaderen.

Wilt u de thematiek van PDSE in uw organisatie betrekken, dan kunnen wij een rondetafel verzorgen. Bij rondetafels ligt de nadruk op het formuleren van een toekomstagenda van een organisatie. Daarbij formuleert de betrokken organisatie / opdrachtgever het domein en zo mogelijk enkele kernthema’s en geeft verwachtingen betreffende de opbrengst aan.

Bekijk eens voorbeelden van cursussen die in het verleden zijn gegeven door Platform DSE of neem contact op met ons voor meer informatie.