Publicaties

Publicaties van leden van Platform DSE

Vertaling boek ‘Perestroika in het Westen’

classroom-1699745_640Afgelopen jaar publiceerden Wim Dierckxsens en Walter Formento in Buenos Aires hun boek: Perestroika en Occidente y la Caída del ´Dios Dinero´ – Nuevos Paradigmas para otra Civilización, ofwel Perestroika in het Westen: de val van de “God van het Geld” – Nieuwe paradigma’s voor een andere beschaving. Met toestemming van de auteurs (en de weduwe van Wim Dierckxsens) en van de uitgever maakt Platform DSE hier een vertaling van het boek beschikbaar. De tekst van het Ten geleide uit het boek, geschreven door de vertalers, geeft vast een indruk van de inhoud.

Vertaling boek ‘Perestroika in het Westen’ Meer lezen »

De Tijd Dringt; politiek in tijden van chaos en nieuwe kansen

Deze week schreef John Huige een uitgebreid stuk over een nieuwe politiek

Er worden veel artikelen geschreven over het vertrouwensverlies in de politiek en in politieke instituten. Dit gebeurt in een tijd waarin maatschappelijk en internationaal de chaos lijkt toe te nemen. De weg naar een duurzame en vreedzame samenleving dreigt uit het zicht te raken. Dat maakt een nieuwe politiek urgent. Gelukkig biedt de situatie ook kansen voor veranderingen ten goede.

In drie paragrafen wordt een analyse gemaakt: (1) waar komt het verlies aan vertrouwen vandaan, (2) waarom is het urgent om nu met maatregelen te komen en (3) welke visie en welke concrete maatregelen kunnen de maatschappelijke veerkracht vergroten en uitzicht bieden op een betere samenleving.

De Tijd Dringt; politiek in tijden van chaos en nieuwe kansen Meer lezen »

eBook ‘Over economie en hoe nu verder’

Economie en hoe nu verder kopietjeLou Keune, adviseur van het Platform Duurzame en Solidaire Economie, schreef 11 columns voor de economische nieuwssite MarketUpdate.nl. Vandaag verschijnt het gratis eBook waarin deze reeks columns is verzameld. Het eBook is voorzien van een voorwoord door Frank Knopers, de hoofdredacteur van MarketUpdate.

Met helder taalgebruik en aansprekende voorbeelden leidt Keune de lezer langs nieuwe en oude ideeën over de andere economie. Keune put uit zijn ervaring rondom de ontwikkelingseconomie, maar kijkt ook naar zijn eigen omgeving, zijn jeugd, of reflecteert op de initiatieven van onze vrienden van Burgerinitiatief Ons Geld.
Zijn 4-delige cyclus “Van welvaartsstaat naar neoliberale dominantie naar een eerlijke economie” is niet te missen!

Klik op het voorbeeld om het eBook te downloaden.

eBook ‘Over economie en hoe nu verder’ Meer lezen »

Ons Geld lanceert ebook: Naar een nieuw geldsysteem

Stichting Ons Geld en het Platform Duurzame en Solidaire Economie hebben mede in het kader van het Burgerinitiatief Ons Geld een ebook uitgebracht: Ons Geld: Naar Een Nieuw Geldsysteem.

Het ebook, geschreven door Platformlid Frans Doorman, is gericht op een breed publiek en analyseert de problemen gekoppeld aan het huidige systeem. Het stelt dat de baten van geldcreatie, die nu voor private banken zijn, ten goede moeten komen aan de gehele samenleving. Dat kan door private banken het recht op geldcreatie te ontnemen en het daar te leggen waar het hoort: bij een onafhankelijke publieke instantie. Dat dient een vierde macht binnen de overheid te zijn. Naast de Rechterlijke, Wetgevende en Uitvoerende macht wordt dat dan de Geldscheppende macht.

Ons Geld lanceert ebook: Naar een nieuw geldsysteem Meer lezen »

De maatschappelijke kosten en baten van windmolens

Cover BM WindmolensIn oktober 2014 ontstond er nogal wat commotie rondom het rapport ‘MKBA Windenergie binnen de 12-mijlszone’ dat was opgesteld in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. De maatschappelijke kosten van het aanleggen van windmolenparken werd beraamd op een slordige vijf miljard euro. Koren op de molen van de klimaatsceptici van de VVD en andere tegenstanders van schone energie – maar anderen gaven stevige kritiek op het onderzoekswerk dat achter de MKBA zit.

Bram Meulenbeld schreef in samenwerking met Lou Keune en Gerrit Stegehuis een uitgebreide review van de studie. Naast concrete missers in de studie te benoemen, constateert Meulenbeld dat de opzet van dit type MKBA voorbij gaat aan talrijke mens- en natuurwaarden, waardoor bepaalde geldwaarden veel te sterk tot uitdrukking komen.

Er is dus niet alleen veel af te dingen op de conclusies van de MKBA-studie, maar ook op het economisch instrumentarium dat zulk soort rapporten en conclusies oplevert, waarin een onnodig negatieve kijk op de transitie tot een duurzamere energievoorziening ontstaat.

Open de review (PDF)

De maatschappelijke kosten en baten van windmolens Meer lezen »

E-book ‘Ivania Brooks Torres 1973-2006’

IvaniaCoverLou Keune beschrijft het leven van Ivania Brooks Torres, een jonge vrouw uit Managua, Nicaragua. Ivania werd 33 jaar oud. Met haar dood kwam een einde aan een voortdurende strijd om bestaansmiddelen voor haar en haar vijf kinderen. Zij had van alles geprobeerd, een winkeltje, naaien, eten verkopen, werken in een viskraam, huishoudelijke hulp, en ook prostitutie. Wanhopig werd zij ervan, toch steeds weer opnieuw aanpakken. Uiteindelijk werd zij doodziek waarschijnlijk als gevolg van AIDS. Haar kinderen, de oudste zestien jaar, de jongste twee jaar, bleven alleen achter en stonden er vanaf toen alleen voor. …

E-book ‘Ivania Brooks Torres 1973-2006’ Meer lezen »

Brief aan het kabinet: dashboard voor een duurzame en solidaire economie

Op 8 oktober bood Platform DSE een petitie aan aan de Commissie EZ met de vraag in het vervolg in de MEV ook aandacht te besteden aan sociaal-economische en ecologisch-economische factoren. Inmiddels heeft Carla Dik-Faber (CU) een motie ingediend die dat van het kabinet vraagt. Staatssecretaris Mansveld heeft al gezegd dat er een dashboard van ecologische indicatoren komt, waarover regelmatig gerapporteerd zal worden. Om de discussie verder te helpen heeft het PDSE nu zelf een voorstel voor een dashboard opgesteld met indicatoren zoals die in de MEV kunnen worden opgenomen. Dat dashboard bevat financieel-economische, sociaal-economische en ecologisch-economische indicatoren, en is daarom gestuurd aan de ministers Kamp en Asscher en staatssecretaris Mansveld, met een afschrift aan de Kamercommissie voor Economische Zaken. Het dashboard vindt u hier, de brief aan het kabinet hier.

Brief aan het kabinet: dashboard voor een duurzame en solidaire economie Meer lezen »

Goals, Ways and the Roots of Our Economic Crisis door Bob Goudzwaard

Nogmaals: welke crisis?

Bob Goudzwaard, adviseur van het Platform Duurzame en Solidaire Economie, heeft voor de University of the North-West in Potchefstroom (Zuid Afrika) in een lezing zijn visie gegeven op de heersende economische crisis. Daarbij benadrukt hij dat die crisis alles te maken heeft met de ethische waarden die dominant zijn geworden in het economisch systeem. Die waarden zijn uitstekend verwoord met de beroemde / beruchte uitspraak van Gordon Gekko in de film Wallstreet: “Greed is good, greed is right”. Hebzucht is tot norm verheven, daarmee is een nieuwe afgoderij ontstaan. Die afgoderij heeft o.a. geleid tot de onstuimige groei van de financiële sector, een van de belangrijkste oorzaken van deze crisis is. Zij is dus niet zozeer het gevolg van verkeerde economische beslissingen maar van het onderwerpen van de wereldeconomie aan de aanbidding van de Mammon. Natuurlijk zijn er wegen om uit deze crisis te geraken. Bob denkt daarbij aan Churchilliaanse ingrepen in de economie, vergelijkbaar met die toegepast in Groot Brittannië aan het einde van de jaren dertig en begin jaren veertig van de vorige eeuw. Iedereen kan voor zichzelf daarmee beginnen, bijvoorbeeld het beperken van het materiële verbruik. Dat veronderstelt wel dat hebzucht opzij wordt geschoven, en Gods rechtvaardigheid boven het onrecht van Mammon geplaatst.

De gehele lezing Goals, Ways and the Roots of Our Economic Crisis is hier te vinden (pdf in het Engels).

Goals, Ways and the Roots of Our Economic Crisis door Bob Goudzwaard Meer lezen »

Internationale Ontwikkeling en Mondiaal Bestuur – Noodzaak, opties en dilemma’s

Mondiale regulering is onvermijdelijk. Dat is de centrale conclusie van dit boek. En dat ondanks alle kritiek op de wijze waarop momenteel de wereldeconomie gereguleerd wordt.

Vanaf het begin van het denken over ontwikkeling in en na de Tweede Wereldoorlog zijn er (soms heftige) discussies en acties gevoerd om te komen tot een duurzame en rechtvaardige wereldeconomie. In toenemende mate werden die gevoed door mensen en bewegingen uit ontwikkelingslanden. Enkele decennia later was er, vastgelegd in een VN-resolutie van 1 mei 1974, het besef dat een rechtvaardige ontwikkeling een Nieuwe Internationale Economische Orde (NIEO) vergde die verder moest gaan dan de internationale instituties die feitelijk waren ontstaan (Verenigde Naties, GATT, Wereldbank, Internationaal Monetair Fonds, et cetera).

Internationale Ontwikkeling en Mondiaal Bestuur – Noodzaak, opties en dilemma’s Meer lezen »

PDSE-publicaties van vóór 2013

PDSE-publicaties van vóór 2013 Meer lezen »