Over Platform DSE

Missie

Platform DSE (Duurzame en Solidaire Economie) zet zich in voor een rechtvaardige en dienstbare economie die in balans is met het natuurlijk vermogen van de Aarde. Vanuit een mondiale invalshoek richt het platform zich op de Nederlandse economie en samenleving.

Werkwijze

Platform DSE is een denktank die fundamentele kritiek levert op de gangbare neoliberale economische visie en die de alternatieven hiervoor onder de aandacht wil brengen en bevorderen. Hiertoe brengt het platform veelsoortige publicaties uit en organiseert het bijeenkomsten en cursussen. Platform DSE lobbyt ook voor de incorporatie van deze alternatieven in overheidsbeleid en in de agenda’s van maatschappelijke organisaties. In het kort richt Platform DSE zich op:

  • Visie- en kennisontwikkeling
  • Kennisoverdracht en educatie*
  • Draagvlakverbreding

* Vanuit Platform DSE is Our New Economy opgericht, dat het economieonderwijs wil vernieuwen en het economisch onderzoek verbreden.

Werkgebieden

Platform DSE beschouwt verschillende sociale, ecologische en economische problemen – en de oplossingen hiervoor – nadrukkelijk in samenhang. In de praktijk heeft het platform met name aandacht voor de volgende vier werkgebieden:

  • werk en inkomen
  • meten van welvaart en welzijn
  • verdeling van beperkte hulpbronnen
  • regionale economie

Historie

PDSE komt uit een grote veelheid van organisaties en bewegingen voort. Belangrijk waren bijvoorbeeld Werkgroep Vóór de Verandering, De Kleine Aarde, Globalinfo, Oikos, XminY en Vrouwen voor Vrede. Het startpunt werd gevormd door het congres “Eerlijk delen = eerlijk meten” dat op 22 mei 2006 plaatsvond in Den Haag. Dat was een voortvloeisel van de activiteiten van enkele van de leden van De Derde Kamer van de NCDO, die aldaar een voorstel voor het “anders meten van economische groei” hadden ingediend. Eerder dat jaar had Voor de Verandering de brochure Meta Economische Verkenningen gepubliceerd waarin het BBP kritisch werd onderzocht en alternatieven werden voorgesteld. Op het congres besloten diverse aanwezigen om een petitie aan de Tweede Kamer te formuleren; deze werd op 29 augustus van dat jaar aangeboden.

Deze groep ging verder als Platform Duurzame en Solidaire Economie. Tot de oprichters behoorden Bob Goudzwaard, Jan Juffermans, Esther Somers, Rob Gort, Tuur Elzinga, Christiaan Hogenhuis, Kees Hudig, Bart de Boer, Peter van Vliet en Lou Keune. Platform DSE organiseerde in 2008 (Tilburg), 2009 (Antwerpen) en 2011 (opnieuw Tilburg) conferenties waarin slotverklaringen werden opgesteld. Ultimo 2009 verenigden ruim 50 landelijke organisaties, die ook bij de conferenties betrokken waren, zich in de Alliantie Fair & Green Deal. Sindsdien publiceerde Platform DSE diverse brochures (Vredeseconomie, Beter Meten van Welvaart en Welzijn, de Macro-Economische Verkenning Plus 2013, Internationale Ontwikkeling en Gewapende Conflicten) en het boekje Plan voor een Duurzame en Solidaire Economie. Eveneens zijn gedurende de jaren talrijke expertmeetings, lezingen en andere bijeenkomsten georganiseerd.