Monitor Brede Welvaart 2024: komende generaties zijn de klos

classroom-1699745_640Deze week publiceerde het CBS weer de Monitor Brede Welvaart, met daarbij het rapport over de voortgang die Nederland maakt bij het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Met een veelheid aan indicatoren geeft de Monitor aan hoe Nederland ervoor staat in het ‘hier en nu’ (hoe gaat het nu met de Nederlanders), ‘later’ (welke gevolgen heeft wat wij doen voor komende generaties) en ‘elders’ (welke gevolgen heeft wat wij doen voor mensen in andere landen, met name ‘ontwikkelingslanden’). Hoe ziet het beeld er dit jaar uit?

Monitor Brede Welvaart 2024: komende generaties zijn de klos Meer lezen »

Kort programma duurzame mondiale samenleving

En een begin van een nieuw narratief

Inleiding

classroom-1699745_640We hebben te maken met veel, gelijktijdig optredende crises: de klimaatontwrichting, de biodiversiteitscrisis, de nationale en internationale crises in ongelijkheid en solidariteit, en de algehele vergiftiging van de Aarde en haar bewoners. Iedere dag laat het nieuws zien wat nu al de gevolgen zijn. Toch lijkt de urgentie van de aanpak van deze crises bij de politiek nog niet doorgedrongen te zijn. …

Kort programma duurzame mondiale samenleving Meer lezen »

Hoe kan een bedrijf bijdragen aan een postgroei samenleving?

classroom-1699745_640Een gastbijdrage van Sam van Gentevoort.

Steeds vaker ontvangen we signalen die wijzen op de onhoudbaarheid van het huidige economische systeem. Deze aanwijzingen manifesteren zich in een toenemend onbehagen en onderzoeken die stellen dat alleen groene groei ontoereikend is. Het onlangs verschenen rapport van de Wetenschappelijke klimaatraad (WKR) stelt ´Het verduurzamen van consumptiepatronen is nadrukkelijk geen opgave voor consumenten alleen maar ook voor bedrijven en de overheid’. Nu het steeds duidelijker wordt dat het streven naar economische groei op basis van meer consumeren niet langer houdbaar is, dringt de vraag zich op: hoe kunnen bedrijven bijdragen aan een postgroei samenleving?

Hoe kan een bedrijf bijdragen aan een postgroei samenleving? Meer lezen »

Strategie PDSE 2024 en verder…

classroom-1699745_640Voor de interne discussie binnen het Platform DSE schreef John Huige een uitgebreid discussiestuk. Wij maken het hier graag beschikbaar, wie liever een PDF-versie leest kan het stuk via het plaatje hiernaast downloaden.

Inleiding

Oplossingen voor de huidige crises zijn inmiddels genoegzaam bekend. Dan hebben we het over de klimaatontwrichting, de biodiversiteitscrisis, de nationale en internationale crises in de solidariteit, en de algehele vergiftiging van de Aarde en haar bewoners. De belangrijkste doelen zijn benoemd, al kunnen sommige nog verder uitgewerkt worden, en de middelen om die te realiseren zijn vaak ook al beschreven. Te weinig nog worden deze doelen in systemisch verband aan de orde gesteld. Maar gelukkig komt ook hier licht in de tunnel met de aandacht voor klimaat- en voetafdruk-rechtvaardigheid. Alleen wordt rechtvaardigheid nog te veel gekoppeld (door bv. de WRR) aan een eerlijke verdeling van de kosten van de klimaattransitie. Die is belangrijk, maar rechtvaardigheid moet gaan over een andere economie waarin niet steeds door groei nieuwe ongelijkheden en aanslagen op het vermogen van de Aarde worden gedaan. …

Strategie PDSE 2024 en verder… Meer lezen »

Vertaling boek ‘Perestroika in het Westen’

classroom-1699745_640Afgelopen jaar publiceerden Wim Dierckxsens en Walter Formento in Buenos Aires hun boek: Perestroika en Occidente y la Caída del ´Dios Dinero´ – Nuevos Paradigmas para otra Civilización, ofwel Perestroika in het Westen: de val van de “God van het Geld” – Nieuwe paradigma’s voor een andere beschaving. Met toestemming van de auteurs (en de weduwe van Wim Dierckxsens) en van de uitgever maakt Platform DSE hier een vertaling van het boek beschikbaar. De tekst van het Ten geleide uit het boek, geschreven door de vertalers, geeft vast een indruk van de inhoud.

Vertaling boek ‘Perestroika in het Westen’ Meer lezen »

Een pleidooi voor Universele Basisdiensten

classroom-1699745_640De crises rond klimaat en verlies van biodiversiteit maken duidelijk dat het streven naar economische groei onhoudbaar is, en dat onze mondiale ecologische voetafdruk drastisch teruggebracht moet worden. Daarbij mogen mensen met lage inkomens niet de dupe worden. Universal Basic Services (UBS) of Universele Basisdiensten (UBD) kunnen een belangrijke rol spelen bij het verkleinen van die ecologische voetafdruk op een rechtvaardige manier.

Een pleidooi voor Universele Basisdiensten Meer lezen »

In Memoriam Willem Hoogendijk

classroom-1699745_640Op 5 september 2023 is hij overleden, de opmerkelijk actieve en creatieve actievoerder Willem Hoogendijk. Als jurist was hij vooral actief op het gebied van economie en milieu. Hij werd 90 jaar. En hij meldde o.a. dit nog in zijn laatste e-mails op 23 augustus aan de groep rond het Platform Duurzame en Solidaire Economie:

 “In plaats van koffie leuten op de terrasjes zullen we moeten moestuinen, repareren, hergebruiken, leren doen met wat er is. Buurt mobiliteit, buurt bouwen, buurt energie opwekken, handen uit de mouwen weer. De nieuwe welvaart. Geheel andere want sobere levensstijl, maar wel met veel meer convivialiteit. We moeten weer gemeenschapsmensen worden. Zoals ook Omtzigt wil. Die echter klimaatmager is…”

In Memoriam Willem Hoogendijk Meer lezen »

UN Earth Alarm 2023: doe mee

classroom-1699745_640Platform DSE heeft een oproep opgesteld aan de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, waarin hem wordt gevraagd een Speciale Zitting van de Algemene Vergadering van de VN te organiseren. In die bijeenkomst kunnen deskundigen samen met de aanwezige leiders van landen zoeken naar oplossingen voor de uit de hand lopende crises rond bijvoorbeeld klimaat, verlies van biodiversiteit, vervuiling en ongelijkheid.

De tekst van het Earth Alarm 2023:

UN Earth Alarm 2023: doe mee Meer lezen »

In memoriam Roefie Hueting

Afgelopen zaterdag overleed Roefie Hueting. Milieueconoom en jazzpianist. In de economenwereld kreeg hij bekendheid door zijn boekje “Wat is de natuur ons waard?” uit 1970, over het plan om een park op te offeren waar inwoners van Den Haag graag wandelden. Daarmee startte hij in Nederland min of meer de discussie over milieu en economie. In de jaren ’60 kwam het milieu geleidelijk aan op de agenda, maar in de economie vooralsnog alleen als “extern effect”, zoals bij Mishan (“The costs of economic growth”, 1967).

In memoriam Roefie Hueting Meer lezen »

Monitor Brede Welvaart 2023: nog steeds zonder beleid

classroom-1699745_640De zesde Monitor Brede Welvaart (MBW), die afgelopen week verscheen, inclusief de rapportage over de Sustainable Development Goals (SDG’s), schetst een beeld dat redelijk overeenkomt met het beeld van de voorgaande versies: in het ‘hier en nu’ gaat het vanuit ‘de economie’ gezien vrij goed, maar dat legt een grote druk op mensen hier en elders, en op de natuur. De ongelijkheid tussen laag en hoog opgeleiden en tussen mensen die buiten Nederland geboren zijn en mensen die in Nederland geboren zijn met ouders waarvoor dat ook geldt, blijft schokkend.

Monitor Brede Welvaart 2023: nog steeds zonder beleid Meer lezen »