PDSE Lokaal-Mondiaal

lokaalmondiaal logoHet aantal actieve groepen van burgers en ondernemers dat lokaal werkt aan duurzame initiatieven groeit hand over hand. Denk maar aan groepen die bezig zijn met eerlijk voedsel, werken aan duurzame energie of een repair café opzetten. Om tot een eerlijke en duurzame economie te komen zijn die initiatieven hard nodig. De afgelopen jaren zien we dat dit soort initiatieven los van elkaar blijven draaien, en daardoor niet voldoende massa ontwikkelen om in leven te blijven. Het is belangrijk de onderlinge verbanden te zien en in de praktijk te leggen. Een uitstekende manier om de verbanden te begrijpen is door ze te relateren aan wat er op mondiaal niveau gebeurt: denk Mondiaal, handel Lokaal.

Het Platform Duurzame en Solidaire Economie is sinds zijn oprichting in 2006 met die verbanden bezig. Hoe slaan we de richting in naar een economie waarin iedereen, wereldwijd, een waardig leven kan leiden binnen de grenzen die de Aarde ons stelt. De leden van het platform schrijven artikelen, houden lezingen of geven cursussen, en proberen de politiek te beïnvloeden. In 2015 nam Platform DSE het initiatief voor De Grote Transitie, een 10-punten-plan dat ons op het goede pad zet. De punten gaan van het reduceren van ongelijkheid, kortere werkweken, een circulaire, regionale economie tot beter bannertje-pdse-siteeconomieonderwijs en het plaatsen van geldcreatie onder publiek bestuur.

 

Denk Mondiaal, Handel Lokaal

Platform DSE is overtuigd van het belang van het verbinden van activiteiten op lokaal niveau onderling, én met het mondiale niveau. Het stelt daarom graag zijn kennis beschikbaar aan lokale groepen in de vorm van lezingen of een aantal cursusavonden. De thema’s van de avond(en), gerelateerd aan de thema’s van De Grote Transitie, worden in onderling overleg bepaald. De lokale organisatie wordt liefst geregeld door een aantal lokale groepen gezamenlijk. Behalve reiskosten wordt naar draagkracht een bijdrage gevraagd voor het werk van het Platform.

Cursus

Er is nu ook een cursusaanbod voor mensen die lokaal aan de slag willen. Je kunt dan twee of meer bijeenkomsten organiseren waarbij leden van het platform de cursus komen verzorgen. De inhoud van de cursus is in overleg. Kijk hier voor het aanbod.

Meer informatie

Wie vragen heeft of belangstelling heeft om van dit aanbod gebruik te maken kan een mail sturen aan info@platformdse.org.