Een nieuw cursusaanbod van Platform DSE

indeklasBedoeld voor groepen die lokaal actief zijn.

Overal in het land zijn lokale groepen actief rond onderwerpen als voedsel, energie, milieu of zorg. Leden van die groepen werken aan het voorkomen van klimaatverandering, aan het tegengaan van vervuiling, aan de oplossing van sociale problemen of ze zoeken creatieve oplossingen in nieuwe samenwerkingsprojecten. De onderwerpen waar ze mee bezig zijn, zijn met elkaar verbonden, maar als individu of als groep kun je nu eenmaal niet overal tegelijk aan werken. Toch is het nuttig om een keer een paar avonden na te denken over het verband tussen al die zaken, en over de relatie tussen wat zich afspeelt op lokaal of nationaal niveau en wat er mondiaal gebeurt.

Het Platform Duurzame en Solidaire Economie heeft daarom een nieuw cursusprogramma opgezet voor die lokale groepen. De cursus bestaat in principe uit twee of meer avonden. De eerste avond worden globaal de problemen gepresenteerd waarmee we te maken hebben, en oplossingsrichtingen aangegeven. Voor de volgende avond(en) kan de lokale groep een keuze maken uit meerdere mogelijkheden. De groep kan zo vragen vooral in te gaan op de onderwerpen die voor de leden het meest relevant zijn. De vervolgavonden behandelen een onderwerp eerst op mondiaal niveau, en proberen vervolgens aan te geven hoe je daar lokaal bij aan kunt sluiten.

Onze bedoeling is dat twee of meer lokale of regionale groepen gezamenlijk het initiatief voor een cursus nemen (maar het is geen vereiste). Dat versterkt de lokale beweging doordat mensen elkaar leren kennen en van elkaar horen waar ze mee bezig zijn, maar we verwachten zeker niet dat iedereen na de cursus ook in de andere groep(en) actief wordt.

Eerste avond: Duurzaam en Solidair? Nog niet helemaal!

De eerste avond geeft een globaal overzicht van de problemen en de oorzaken, zoals klimaatverandering, ongelijkheid en honger, neoliberalisme en streven naar groei, het financiële systeem. In welke richting gaan de oplossingen zoals ook beschreven in De Grote Transitie, en welke bewegingen werken daaraan?

Thema’s voor de vervolgavonden

  1. Het financiële systeem: over geldcreatie, basisinkomen en lokaal geld.
  2. Voedsel: over honger en koopkracht, land grabbing, dominantie van multinationals, problemen met stikstof en bodem, en de relatie met klimaatverandering; over voedselsoevereiniteit, regionalisering en agro-ecologie.
  3. De ecologische voetafdruk: wat is dat, hoe groot is hij hier en elders, hoe groot mag hij zijn, hoe krijgen we hem kleiner (ook koolstofvoetafdruk en watervoetafdruk).
  4. Energie en klimaat: over klimaatprobleem en carbon budget, adaptie en mitigatie, hoe kunnen we naar minder CO2-uitstoot, en over de internationale, vele landelijke en lokale initiatieven.
  5. Werk en inkomen: over korter werken, gebeurt het al, hoe zit het dan met inkomen, lost een basisinkomen het op, hoe zit het met experimenten.
  6. Ongelijkheid wereldwijd: over ‘omgekeerde ontwikkelingshulp’, belastingparadijzen en het verzet daartegen, Tax Justice en de Sustainable Development Goals.
  7. Het heersende economisch systeem (neoliberalisme): een korte historische uiteenzetting, ook over het streven naar groei van het Bruto Binnenlands Product; verder over consumentisme, ongelijkheid en precarisatie en over verzet (streven naar andere indicatoren voor welvaart, degrowth, Rethinking Economics, Gemene Goed Economie).
  8. Een regionale en circulaire economie: waarom moeten we daar naartoe, hoe ziet het eruit, en hoe komen we er; het gaat ook over globalisering, ‘vrijhandel’, TTIP/CETA, enz; wat voor soort lokale initiatieven zijn er al.
  9. Europa en de Euro: wat zijn de problemen op economisch, sociaal en democratisch gebied, hoe zou het beter kunnen functioneren en wat kunnen wij daaraan aan doen?

Sommige onderwerpen overlappen elkaar enigszins, maar dat is geen probleem omdat er toch een keuze wordt gemaakt. Zo nodig kan het programma voor een specifiek onderwerp in overleg met de lokale organisatie wat aangepast worden.

Interesse? Neem contact op

Leden van Platform DSE zijn graag bereid, binnen hun mogelijkheden, een cursus te komen verzorgen tegen vergoeding van reiskosten en, zo mogelijk, een bijdrage naar draagkracht voor het werk van het Platform.

Groepen die interesse hebben kunnen contact opnemen met info@platformdse.org