Petitie ‘Brede Welvaart 2019-2030’

Platform DSE nam in 2018 het initiatief voor de petitie ‘Brede Welvaart 2019-2030’ (Engelse vertaling hier). Die petitie werd met steun van 31 organisaties op 22 januari 2019 aangeboden aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat. De petitie vraagt de regering en het parlement om plannen te maken die leiden tot een drastische verkleining van onze ecologische voetafdruk in 10 jaar. De petitie werd gelijktijdig ook aan minister Wiebes van EZK gestuurd, maar van het ministerie is geen reactie gekomen.

Na de aanbieding onderschreven nog elf organisaties de petitie, zodat de petitie nu gesteund wordt door 42 organisaties. De ondertekenaars zijn vooral actief op het terrein van natuur en milieu, nieuwe economie, ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten, zoals Milieudefensie en Natuur & Milieu, Natuurmonumenten en Our New Economy, Oxfam Novib en de Liga voor de Rechten van de Mens, IVN en Ware Winst Brabant, Both Ends en Greenpeace. Ook de FNV en de Raad van Kerken hebben de petitie ondertekend. De volledige lijst van ondertekenaars is hier te vinden.

In de Tweede Kamer leidde de petitie in juni 2019 tot een motie van het Kamerlid Van Raan (PvdD) waarin de regering wordt verzocht ‘aan de wetenschappelijke bureaus te vragen integrale beleidsopties te ontwikkelen die kunnen leiden tot minimaal een halvering van de Nederlandse ecologische voetafdruk in 2030’. Premier Rutte ontraadde de motie, die dan ook werd verworpen. Voor de motie stemden PvdD, GroenLinks, SP, DENK en PvdA.

Platform DSE stuurde een brief aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), met de vraag te onderzoeken wat voor beleid nodig is om de Nederlandse mondiale voetafdruk minimaal te halveren vóór 2030. De WRR antwoordde dat men het vraagstuk zeer relevant vindt, dat het zeker een mogelijk thema is om mee aan de slag te gaan, maar dat er op dit moment onvoldoende capaciteit voor is. Aangeraden werd ook met het Planbureau voor de Leefomgeving contact hierover op te nemen. Die contacten lopen inmiddels.

Opmerkelijk is nog, dat al in 2011 de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen, met als voorzitter Hans Alders, in het eindrapport ‘Groene Groei’ de aanbeveling deed de Nederlandse voetafdruk te halveren vóór 2030 en het biodiversiteitsverlies vóór 2020 tot staan te brengen. Helaas is op dat rapport geen regeringsreactie gevolgd.

De belangrijkste links:

– De tekst van de petitie, ook in het Engels
– De volledige lijst van ondertekenaars
– Alle berichten die rond de petitie zijn geplaatst

Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt
Laatste update: 26 juni 2020