Aanbevolen

Materiaal van buiten Platform DSE dat we belangrijk genoeg vinden om het op onze site te publiceren

“Het is toch waar” – Over bankers en crashes

Het boek van Joris Luijendijk (Uitgeverij Atlas Contact 2015) over de bankiers van de Londense City is zeer positief ontvangen. Terecht, het is een uitstekend voorbeeld van hoe een antropoloog een hem tot dan wildvreemde en primitieve bevolkingsgroep weet te onderzoeken, en daarvan helder verslag te doen.

Antropoloog? Ja zeker, Luyendijk heeft antropologie gestudeerd, en dat is te merken in zijn onderzoek. Wildvreemd? Inderdaad, hij valt van de ene verbazing in de anderen. Primitief? O ja, zeker. De inboorlingen van de City zijn eigenlijk zeer beperkte mensen, helemaal gefocusseerd op één doel: overleven in de jungle van de moderne volledig gemondialiseerde financiële wereld, liefst met een buitensporig inkomen.

Lees dit stuk van Lou Keune verder op globalinfo.nl

“Het is toch waar” – Over bankers en crashes Meer lezen »

Waarom het economisch onderwijs aan een update toe is

Oikonomos is een korte film (30 minuten) van Ingrid Rieser en Marta Petterson over de groeiende beweging voor nieuw economieonderwijs. Sinds de crisis is pijnlijk duidelijk dat de economische theorieën en modellen van weleer niet meer aansluiten op de realiteit. Economen en beleidsmakers blijven echter de oude dogma’s hanteren en verdiepen op die manier de crisis.

Oikonomos geeft een overzicht van de belangrijkste problemen van en kritieken op mainstream neoklassieke economie en toont het verzet daartegen. Deze beweging wil economieonderwijs diverser (pluralistischer) maken, aangepast aan de post-crisissamenleving en in overeenstemming gebracht met de echte wereld.

Platform DSE is betrokken in de oprichting van de Goudzwaard School for Fair and Green Economics, die hetzelfde doel dient in Nederland.

Waarom het economisch onderwijs aan een update toe is Meer lezen »

Enough is Enough

“Enough Is Enough” legt een visionair maar realistisch alternatief voor het eindeloos nastreven van economische groei
Een economie met als doel genoeg, in plaats van meer. De film is gebaseerd op de bestseller van Rob Dietz en Dan O’Neill en onderzoekt specifieke strategieën om het financiële systeem te repareren, ongelijkheid te verminderen, banen te creëren, en meer. “Enough Is Enough” legt een basis voor het bereiken van echte welvaart en een hoopvolle toekomst voor iedereen.

Enough is Enough Meer lezen »

Zomer 2015

In Zomer 2015: WIJKEN IN GROTE STEDEN STAAN IN BRAND schetsen Giep Hagoort en Platform DSE-lid John Huige een mogelijk somber scenario: “We konden het weten maar hebben niets gedaan”. Dit artikel is een vervolg op: ‘Waar wachten we op?’, een uitgave van het Cartesius Museum over de relatie politiek en burger. Het in dit essay opgenomen voorstel om te komen tot een alternatief jongerenwerkloosheidsplan is niet onbeantwoord gebleven. Onder meer Pakhuis De Zwijger te Amsterdam en FNV Bouw hebben de ideeën verwerkt in de eigen programma’s. Vanuit diverse media werd de vraag gesteld naar een concretisering van deze ideeën richting het politieke bedrijf zelf. Het antwoord van Giep en John vindt u in dit zomeressay. Zij zijn van mening dat de politieke aandacht gericht moet zijn op de komende gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 want het zal de eerste keer zijn dat de kiezer zijn oordeel landelijk kan uitspreken. De auteurs zijn er niet gerust op dat met name de gemeentelijke politici de urgentie beseffen. Ook voor Rutte en Asscher zijn er enkele adviezen te vinden in het artikel.

Zomer 2015 Meer lezen »

Toekomstgericht bezuinigen en verschuiven

In Toekomstgericht bezuinigen en verschuiven geeft Jan Fransen vanuit de ‘Kracht van Utrecht’ – een burgerinitiatief dat vooral nadruk legt op de bereikbaarheid van de stad met de fiets en met OV – aan dat we bij bezuinigen en verschuiven vooral geen onbetaalde rekeningen – zoals milieuschade – naar de toekomst moeten schuiven. Er worden in dit artikel een groot aantal maatregelen genoemd die niet verstandig zijn, zoals het verlagen van de budgetten van gemeenten en die voor natuur en cultuur. De toekomst ligt in een circulaire Europese economie. Hiervoor worden ook een groot aantal maatregelen opgesomd, waarbij die in de sfeer van het verkeer zo’n 6 miljard Euro kunnen opbrengen.

Toekomstgericht bezuinigen en verschuiven Meer lezen »