Enough is Enough

“Enough Is Enough” legt een visionair maar realistisch alternatief voor het eindeloos nastreven van economische groei
Een economie met als doel genoeg, in plaats van meer. De film is gebaseerd op de bestseller van Rob Dietz en Dan O’Neill en onderzoekt specifieke strategieën om het financiële systeem te repareren, ongelijkheid te verminderen, banen te creëren, en meer. “Enough Is Enough” legt een basis voor het bereiken van echte welvaart en een hoopvolle toekomst voor iedereen.