Verslag van de Cartesius Lezing (John Huige)

Op 3 februari 2014 was er in het Cartesius Museum een openbare les door Platform DSE lid John Huige, econoom en conservator economische veerkracht.

We werken aan een andere economie, maar we zitten met zoveel vragen. Hoe kom je van ideeën naar doen; van verontwaardiging naar verandering? Hoe ziet de nieuwe economie er uit?
Die vragen hebben een achtergrond: het huidige economische systeem loopt op zijn laatste benen. Het politiek-bestuurlijke systeem is al gestruikeld en de beschaving lijkt soms plat gevallen. Tegelijk ontstaan overal nieuwe wegen, nieuwe ideeën en nieuwe praktijken.

Wat – om te beginnen – doe je zelf met je onrust, met je verontwaardiging? Heb je een agenda voor 2014? Hoe kunnen we de onzichtbare hand (van de markt) zichtbaar maken? Er zijn minstens zes alternatieve voorbeelden te geven voor een markt die het maatschappelijke bevorderd i.p.v. het private. Daarin zijn evenzo vele uitgangspunten voor nieuwe business modellen te formuleren. Toegespitst op de coöperatie, op nieuwe financieringsvormen, op zelforganisatie. Kunnen we dan ook iets met de jeugdwerkloosheid? Kan dit in de CAMU – COÖP? Kan die de lucht in?

Lees het Uitgewerkte verslag hier:
Cartesiuslezing 3 feb 2014-1