Video drieluik De Grote Transitie – Werk (2)

Op dinsdagavond 21 januari 2014 vond in de Rode Hoed in Amsterdam de tweede avond van de Drieluik “De Grote Transitie” plaats.
Het thema van deze tweede avond was “werk”.
De video opname van de avond is hieronder beschikbaar:
[youtube 1QI6EBhFTfU]

Waarom, Wat en Hoe van minder werken en werk verdelen

Het Platform Duurzame en Solidaire Economie en de Rode Hoed gaan tijdens het drieluik De Grote Transitie op zoek naar een nieuwe economie. Op 21 januari was de tweede avond van de Drieluik waarin het thema “Werk” centraal stond.

Waarom zijn minder werken en verdeling van werk nodig?

Werkloosheid is een groot probleem zowel op individueel als op groepsniveau. Het is daarom vreemd dat we zo moeilijk doen als het gaat om het aanpakken van de alsmaar groeiende werkloosheid. Is de oplossing is echt zo simpel als die klinkt: verdeel het bestaande werk onder iedereen die kan werken? Dan hoeft niemand meer dan 25 uur per week te werken. De voordelen zijn gigantisch: er is tijd meer tijd voor zorg, de staat bespaart bergen geld aan uitkeringen, ziekteverzuim, stress en criminaliteit nemen af, het leven van vrouwen wordt verlicht, langer doorwerken is geen probleem, een leven lang leren wordt mogelijk, er is meer tijd om van het leven te genieten en mensen worden ingesloten in plaats van uitgesloten. Bovendien wordt het milieu een grote dienst bewezen omdat de voetafdruk van landen die werk beter verdelen beduidend kleiner is. Dit alles verhoogt de kwaliteit van het leven enorm. Waarom doen we het dan niet?

Welke veranderingen zijn nodig en mogelijk in het werken? Wat dient er te gebeuren?

Er zijn verschillende manieren om minder werken en werk verdelen te bereiken. Zo kan de overheid beleid ontwerpen om minder werken te stimuleren. Het belastingstelsel kan bijvoorbeeld worden aangepast zodat het gebruik van schaarse grondstoffen en schadelijke emissies wordt belast in plaats van arbeid. Daarnaast kunnen bedrijven beleid opzetten dat minder werken aanmoedigt. Uiteraard kunnen we ook als individu kiezen voor minder werken.

Hoe kunnen die veranderingen worden gerealiseerd en wat zijn de grote uitdagingen daarbij?

De grote uitdaging is het doorbreken van de “ideologie van meer geld”. Meer vrije tijd is een betere richting.

Sprekers van deze avond:

Ton Heerts (FNV-voorzitter),
Rutger Bregman (De Correspondent) en
Paul de Beer (hoogleraar arbeidsvraagstukken).
Presentatie Frank du Mosch.

Achtergrond informatie:

Video About Time – 21 hours (4 minuten)
Boek van New Economic Foundation, Time on Our Side, Londen 2013
Rapport van New Economic Foundation, 21 hours, Londen 2010
Artikel De oplossing van (bijna) alles: minder werken, Rutger Bregman, 2013
Artikel Groei Werkt Niet, Frans van der Steen 2013

Vervolg

Het derde en laatste deel van de drieluik De Grote Transitie vindt plaats op dinsdagavond 18 februari 2014, het thema van die avond is “Duurzame Businessmodellen”.
Op deze site en in de PDSE Nieuwsbrief zullen we daar nog verder aandacht aan besteden. Reserveren is al mogelijk via de site van de Rode Hoed.