Goudzwaard School for Fair and Green Economics

De ‘Goudzwaard School of Fair and Green Economics’ is een initiatief van het Platform Duurzame en Solidaire Economie dat zich richt op duurzaam en sociaal economie-onderwijs van basisschool tot universiteit. De Goudzwaardschool is één van de drijvende krachten achter Rethinking Economics NL.

Onderwijs, op elk niveau, speelt een cruciale rol bij het bereiken van een duurzame toekomst. Met het oog op deze duurzame toekomst, daagt de ‘Goudzwaard School of Green en Fair Economics’ hoogleraren, docenten, studenten en leerlingen uit om de economie te vernieuwen (Rethinking Economics) en opzoek te gaan naar antwoorden op vragen als: Moet een economie wel altijd groeien? Hoe ziet een economie eruit die streeft naar een menswaardig bestaan voor iedereen, nu en later? Hoe voorkomen we milieuvervuiling, uitputting van grond-stofvoorraden, het uitkleden van arbeidsrechten en een toenemende kloof tussen arm en rijk?

De Goudzwaardschool helpt daarbij. Ze deelt haar kennis op het gebied van een duurzame en solidaire economie, organiseert expertmeeting, help studenten bij het formuleren van onderzoeksvragen, verzorgt docententrainingen en ontwikkelt educatief materiaal.

Meer informatie: Goudzwaard School of Fair and Green Economics (26 aug 2014).

goudzwaardBob Goudzwaard (Delft, 4 maart 1934) is een Nederlandse econoom en emeritus hoogleraar van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij studeerde Economie aan de Nederlandse Economische Hoogeschool in Rotterdam van 1951 tot 1957, en promoveerde met een dissertatie over “Ongeprijsde schaarste” (1970). Tussentijds was Goudzwaard medewerker en daarna lid van de Tweede Kamerfractie van de Anti-Revolutionaire Partij, als financieel-economisch woordvoerder. Na zijn Kamerlidmaatschap en dissertatie werd hij hoogleraar economie aan de VU. Ook werd Goudzwaard één van de partijfilosofen van het CDA en had een belangrijk aandeel in het eerste verkiezingsprogramma (‘Niet bij brood alleen’) van die partij, waar hij in 1980 mee brak wegens de behoudende koers. Goudzwaard werd vervolgens de ideoloog van de progressief-christelijke Evangelische Volkspartij (Nederland) (EVP), maar werd er nimmer lid van. Goudzwaard geldt als architect van de ‘economie van het genoeg’. Hij zette het concept daarvoor uiteen in boeken als Kapitalisme en vooruitgang (1976) en Genoeg van te veel, genoeg van te weinig (1985), dat hij schreef samen met Harry de Lange. Volgens Goudzwaard is de huidige economie in ecologisch en sociaal opzicht niet duurzaam en heeft het onverbiddelijk vasthouden aan het groeimodel fatale gevolgen.