E-book ‘Ivania Brooks Torres 1973-2006’

IvaniaCoverLou Keune beschrijft het leven van Ivania Brooks Torres, een jonge vrouw uit Managua, Nicaragua. Ivania werd 33 jaar oud. Met haar dood kwam een einde aan een voortdurende strijd om bestaansmiddelen voor haar en haar vijf kinderen. Zij had van alles geprobeerd, een winkeltje, naaien, eten verkopen, werken in een viskraam, huishoudelijke hulp, en ook prostitutie. Wanhopig werd zij ervan, toch steeds weer opnieuw aanpakken. Uiteindelijk werd zij doodziek waarschijnlijk als gevolg van AIDS. Haar kinderen, de oudste zestien jaar, de jongste twee jaar, bleven alleen achter en stonden er vanaf toen alleen voor.

Nicaragua is een van de vele landen waar de wereldwijde economische terugval van de jaren negentig van de vorige eeuw zich in vele vormen manifesteerde. Die teloorgang was ook zichtbaar in de grootschalige armoede in de krottenwijken van Managua. De sociaaleconomische context waarbinnen gezinnen als dat van Ivania moeten proberen te overleven was en is zeer ongunstig. Er waren en zijn nauwelijks mogelijkheden om je bestaanszekerheid te garanderen. De slechte economische situatie in Nicaragua, de grote en grove inkomensongelijkheid, vergezeld van karige en verslechterde basisvoorzieningen tekenden het leven van Ivania. De doorvoering van een neoliberaal beleid dat zich uitte in bezuinigingen, voortgaande privatisering en marktwerking, doorvoering van vrijhandel, eigen bijdragen van de gebruikers van de karige voorzieningen, maakten de situatie er niet beter op. Het leven van Ivania, haar kinderen en haar buren en verdere familie is exemplarisch voor miljarden mensen: op dit moment moet 40% van de wereldbevolking het doen met reële inkomens van minder dan twee US dollar per persoon per dag. Lou Keune tekende de geschiedenis van Ivania op en voorzag het van een tweede verhaallijn: over de ontwrichtende invloed van het neoliberalisme in Nicaragua.

Fotograaf Piet den Blanken leerde Ivania kennen in 1997. Hij werkte aan een reportage over de snel groeiende prostitutie tijdens die hoogtijdagen van het neoliberale model dat ook Nicaragua in zijn greep had. Hij heeft haar al die jaren gevolgd, met als resultaat de fotodocumentaire uitgegeven bij Papieren Tijger (2013). Platform DSE heeft toestemming gekregen het verhaal van Ivania gratis ter beschikking te stellen als e-book.

Open het e-book over Ivania hier