Internationale Ontwikkeling en Mondiaal Bestuur – Noodzaak, opties en dilemma’s

Mondiale regulering is onvermijdelijk. Dat is de centrale conclusie van dit boek. En dat ondanks alle kritiek op de wijze waarop momenteel de wereldeconomie gereguleerd wordt.

Vanaf het begin van het denken over ontwikkeling in en na de Tweede Wereldoorlog zijn er (soms heftige) discussies en acties gevoerd om te komen tot een duurzame en rechtvaardige wereldeconomie. In toenemende mate werden die gevoed door mensen en bewegingen uit ontwikkelingslanden. Enkele decennia later was er, vastgelegd in een VN-resolutie van 1 mei 1974, het besef dat een rechtvaardige ontwikkeling een Nieuwe Internationale Economische Orde (NIEO) vergde die verder moest gaan dan de internationale instituties die feitelijk waren ontstaan (Verenigde Naties, GATT, Wereldbank, Internationaal Monetair Fonds, et cetera).

Sindsdien is het enthousiasme voor mondiale reguleringen flink bekoeld, ook in kringen van aanvankelijke voorstanders. Dat heeft te maken met verschillende oorzaken, waaronder het falen van instituties als de Wereldbank en het Internationale Monetaire Fonds, het ondemocratische karakter van verschillende instellingen, en de overheersing van neoliberale vormen van (de-)regulering.

En toch is mondiale regulering op verschillende gebieden onvermijdelijk. Want veel problemen waar de mensheid nu voor staat zijn mondiaal van karakter en vereisen naast lokale initiatieven ook een mondiale aanpak. Denk bijvoorbeeld aan het verergeren van mondiale vraagstukken als de voortgaande ecocide en de toenemende ongelijkheid in inkomens. Maar mondiale regulering biedt alleen perspectief onder dwingende condities. Een daarvan is dat een sterke en mondiale beweging-van-onderop het globale beslissingsproces zeer kritisch blijft volgen en zich actief inzet voor werkelijk duurzame en solidaire vormen van mondiaal bestuur.

Aan deze publicatie van het Platform Duurzame en Solidaire Economie werkten mee: Geske Dijkstra (o.m. hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam), Rolph van der Hoeven (o.m. hoogleraar Institute of Social Studies), Kees Hudig (o.m. hoofdredacteur globalinfo), Lou Keune (o.m. onderzoeker Universiteit van Tilburg), Francine Mestrum (o.m. lid van de Internationale Raad van het Wereld Sociaal Forum), Hans Opschoor (o.m. lid van het VN-Committee for Development Policy), en Myriam Vander Stichele (o.m. Senior Researcher bij de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen – SOMO). Martijn Jeroen van der Linden, coördinator van PDSE, schreef het voorwoord.

De publicatie is als print on demand te verkrijgen. De opbrengst van de verkoop komt ten goede van het Platform DSE. Ook kan er een digitale versie worden gedownload.

Voor nader toelichtingen zijn Hans Opschoor, Lou Keune en Martijn Jeroen van der Linden beschikbaar. Daarvoor kan contact worden opgenomen met Martijn Jeroen van der Linden (telefoon 06 43030323 en email mvdlinden@platformdse.org)

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *