Ons Geld lanceert ebook: Naar een nieuw geldsysteem

Stichting Ons Geld en het Platform Duurzame en Solidaire Economie hebben mede in het kader van het Burgerinitiatief Ons Geld een ebook uitgebracht: Ons Geld: Naar Een Nieuw Geldsysteem.

Het ebook, geschreven door Platformlid Frans Doorman, is gericht op een breed publiek en analyseert de problemen gekoppeld aan het huidige systeem. Het stelt dat de baten van geldcreatie, die nu voor private banken zijn, ten goede moeten komen aan de gehele samenleving. Dat kan door private banken het recht op geldcreatie te ontnemen en het daar te leggen waar het hoort: bij een onafhankelijke publieke instantie. Dat dient een vierde macht binnen de overheid te zijn. Naast de Rechterlijke, Wetgevende en Uitvoerende macht wordt dat dan de Geldscheppende macht.

Publieke geldcreatie zorgt voor schuldvrij geld en geeft de overheid veel meer dan nu de mogelijkheid om maatschappelijke problemen op de benodigde schaal aan te pakken zonder de staatsschuld te vergroten. Ook burgers en bedrijven hebben er enorm baat bij om veel minder dan nu in de schulden te belanden. Tot slot leidt het tot een sterke afname van economische pieken, dalen en crises. Het zal niet langer nodig zijn banken te redden op kosten van de belastingbetaler, en door het wegnemen van groeidwang maakt het de overgang mogelijk naar een ecologisch duurzamer en sociaal rechtvaardiger economie en maatschappij.

Het streven van dit ebook om bij te dragen aan de totstandkoming van een nieuw geldsysteem past in een reeks initiatieven, nationaal en internationaal, om het huidige geldsysteem ter discussie te stellen en te vervangen door een beter werkend, rechtvaardiger en duurzamer systeem. Het ebook sluit aan bij het Burgerinitiatief Ons Geld van toneelgroep De Verleiders, de Stichting Ons Geld en financieel specialist Ad Broere. Dit initiatief ging begin dit jaar van start om het onderwerp geldcreatie op de parlementaire agenda te krijgen. Daarvoor waren 40.000 handtekeningen nodig, inmiddels is men de 114.000 ruim gepasseerd. Tv-programma’s als De Wereld Draait Door, RTLZ en TROS Radar besteedden aandacht aan het initiatief. Maar er is nog meer nodig om de discussie over het huidige geldsysteem en een beter alternatief stevig op de politieke en publieke agenda te krijgen.

Het ebook van Ons Geld i.s.m. Platform DSE hoopt daaraan een bijdrage te leveren. Het kan gratis gedownload worden van de websites van Ons Geld en Platform Duurzame en Solidaire Economie (link hieronder); hard copy (paperback) en ebook zijn te verkrijgen bij internetuitgever Lulu.

Download hier het ebook