Stukken sprekers expertmeeting NIEO

1) Perspectieven op mondiale ontwikkeling. Een verkenning

(Francine Mestrum)

2) 5) De financiële mondialisering moet worden bijgestuurd

en Internationaal Ontwikkelingsbeleid en Mondiaal bestuur : naar een nieuw perspectief

(Rolph van der Hoeven)

3) De “groene economie” in een nieuw mondiaal ontwikkelingsperspectief en voor de realisatie daarvan wenselijke structuren van “global economic governance” – een praatstuk Hetzelfde stuk als pdf

(J.B. (Hans) Opschoor)

4) Mondiale ontwikkelingen en de visie ‘van onderop’ (Kees Hudig) Hetzelfde stuk als pdf

5)  Supranational Governance and the Challenge of Democracy: The IMF and the World Bank

(Geske Dijkstra)

6) Internationale belastingen voor sociale rechtvaardigheid en ecologische duurzaamheid (pdf, Eric Goeman)