Internationaal Ontwikkelinsbeleid en Mondiaal bestuur : naar een nieuw perspectief

Stellingen Rolph van der Hoeven

Werk en globalisering

  1. Globalisering en speciaal financiële globalisering heeft geleid tot drastische veranderingen op arbeidsmarkten in zuid en noord

  1. Precarisatie en grotere inkomens ongelijkheden worden steeds duidelijker waarneem baar in het noorden en zuiden

  1. werk moet (weer) een hoofddoelstelling zo niet de hoofddoelstelling zijn voor economische politiek

  1. Het begrip werk moet echter verruimd worden tot ‘Decent Work’

  1. Arbeidsmarkten kunnen niet meer in nationale isolatie bekeken worden. Het is nodig om een internationaal arbeidsmarkt beleid te voeren.

  1. Een internationaal arbeidsmarkt beleid ligt vooral moeilijk vanwege migratie politiek.

  1. Gloal governance wordt gedomineerd door internationale financiële instellingen

  1. Internationale instellingen voor een efficiënt internationaal arbeidsmarkt beleid ontbreken.