Fair & Green Deal

Presentatie John Huige bij NFI

Gisteren (5 oktober) heeft PDSE-lid John Huige een inleiding gegeven voor de Presidentenconferentie van de Naturfreunde Interantionale (NFI). De NFI is de internationale organisatie van de Natuurvrienden. Zo’n 500.000 leden tellen de aangesloten organisaties samen. Deze conferentie van voorzitters en delegaties van NFI-leden functioneert als een beleidsorgaan tussen conferenties in. De NFI is overigens ook lid van de green 10. De tien grootste natuur- en milieuorganisaties. Zie:  www.green10.org

John’s speech en sheets zijn online beschikbaar.

Overzicht activiteiten Platform DSE in 2010

Met zijn werkprogramma 2010 heeft het Platform DSE zich gericht op de uitwerking en implementatie van een structurele heroriëntatie van de economie in de richting van een Fair & Green Deal. Daartoe werkte het Platform aan de verdere opbouw van een brede alliantie van maatschappelijke organisaties en bedrijven die zich hiervoor inzetten en druk uitoefenen op de overheid om deze omvorming te laten plaatsvinden. …

“Een Fair & Green Deal – Nu kan het nog”

Voorbereidingen vierde conferentie van Tilburg (3 febr. 2011) van start gegaan.

Vierde Conferentie van Tilburg  / “Een Fair & Green Deal – Nu kan het nog”

Januari 2008 vond in Tilburg de eerste grote conferentie plaats over duurzame en solidaire economie. Deze leidde tot de Verklaring van Tilburg waarin door velen wordt opgeroepen tot een beleid dat daadwerkelijk gericht is op wat in de economie moet prevaleren: menswaarden en natuurwaarden. December 2009 vormden enkele tientallen organisaties de Alliantie Fair&Green Deal met daarbij de oproep om dat beleid eindelijk te gaan maken. De urgentie van zo’n beleid heeft onder meer te maken met de steeds omvangrijker en diepgaander wordende problematieken van ecocide en van mondiale armoede en ongelijkheid. …

Financial Transaction Tax (FTT)

Op 22 september jl richtten OxfamNovib, de FNV en het PlatformDSE zich tot minister De Jager (financiën) met een klemmend beroep over te gaan tot het invoeren van een Belasting financiële sector: FTT.

De volledige tekst van de brief vindt u op de website van de Alliantie Fair & Green Deal.

U kunt het ook hier downloaden als .pdf bestand.

Crisis: Kansen en Keuzes

 

Het Platform Duurzame en Solidaire Economie organiseerde op dinsdag 25 mei een verkiezingsdebat over het economisch beleid. Met de financiële crisis als achtergrond werd gedebatteerd over vier essentiële thema's: – economische groei, – regulering van de financiële sector – prijzen en lonen – mondiale rechtvaardigheid. Wat vinden de kandidaten van zes politieke partijen van uiteenlopende kleur, en hoe gaan ze ons uit de crises halen? Debatleidster was Evelijne Bruning (The Hunger Project)

Meer informatie in de Extra Editie van onze nieuwsbrief Groeistuip en op de site van de Alliantie Fair & Green Deal

Wereldburger.tv voerde gesprekken met een aantal organisatoren van het debat en produceerde een video verslag. De korte filmpjes van de gesprekken vindt je hier:

Het verslag vindt u hier