Fair & Green Deal

Presentatie John Huige bij NFI

Gisteren (5 oktober) heeft PDSE-lid John Huige een inleiding gegeven voor de Presidentenconferentie van de Naturfreunde Interantionale (NFI). De NFI is de internationale organisatie van de Natuurvrienden. Zo’n 500.000 leden tellen de aangesloten organisaties samen. Deze conferentie van voorzitters en delegaties van NFI-leden functioneert als een beleidsorgaan tussen conferenties in. De NFI is overigens ook lid van de green 10. De tien grootste natuur- en milieuorganisaties. Zie:  www.green10.org

John’s speech en sheets zijn online beschikbaar.

Presentatie John Huige bij NFI Meer lezen »

Overzicht activiteiten Platform DSE in 2010

Met zijn werkprogramma 2010 heeft het Platform DSE zich gericht op de uitwerking en implementatie van een structurele heroriëntatie van de economie in de richting van een Fair & Green Deal. Daartoe werkte het Platform aan de verdere opbouw van een brede alliantie van maatschappelijke organisaties en bedrijven die zich hiervoor inzetten en druk uitoefenen op de overheid om deze omvorming te laten plaatsvinden. …

Overzicht activiteiten Platform DSE in 2010 Meer lezen »

Verslag 4e Conferentie van Tilburg geheel op website

De 4e Conferentie van Tilburg – Routeplan naar een Eerlijke Economie – werd op 3 februari aan de Universiteit van Tilburg gehouden. Nu is er een tekstverslag van de conferentie op de website van Platform DSE beschikbaar . Dat verslag beslaat zowel het plenaire gedeelte als – op twee na – de tien verschillende workshops. Hierbij een samenvatting …

Verslag 4e Conferentie van Tilburg geheel op website Meer lezen »

4e Conferentie van Tilburg : Routeplan voor een Eerlijke Economie

Routeplan voor een Fair Green Deal

 

 

 

Donderdag 3 februari 2011 aan de Universiteit van Tilburg, Warandelaan 2 Tilburg (routebeschrijving)

Het centrale deel van het programma vindt plaats in de Aula in het Cobbenhagen-gebouw (kaart)

 

4e Conferentie van Tilburg : Routeplan voor een Eerlijke Economie …

4e Conferentie van Tilburg : Routeplan voor een Eerlijke Economie Meer lezen »

“Een Fair & Green Deal – Nu kan het nog”

Voorbereidingen vierde conferentie van Tilburg (3 febr. 2011) van start gegaan.

Vierde Conferentie van Tilburg  / “Een Fair & Green Deal – Nu kan het nog”

Januari 2008 vond in Tilburg de eerste grote conferentie plaats over duurzame en solidaire economie. Deze leidde tot de Verklaring van Tilburg waarin door velen wordt opgeroepen tot een beleid dat daadwerkelijk gericht is op wat in de economie moet prevaleren: menswaarden en natuurwaarden. December 2009 vormden enkele tientallen organisaties de Alliantie Fair&Green Deal met daarbij de oproep om dat beleid eindelijk te gaan maken. De urgentie van zo’n beleid heeft onder meer te maken met de steeds omvangrijker en diepgaander wordende problematieken van ecocide en van mondiale armoede en ongelijkheid. …

“Een Fair & Green Deal – Nu kan het nog” Meer lezen »

Crisis: Kansen en Keuzes

 

Het Platform Duurzame en Solidaire Economie organiseerde op dinsdag 25 mei een verkiezingsdebat over het economisch beleid. Met de financiële crisis als achtergrond werd gedebatteerd over vier essentiële thema's: – economische groei, – regulering van de financiële sector – prijzen en lonen – mondiale rechtvaardigheid. Wat vinden de kandidaten van zes politieke partijen van uiteenlopende kleur, en hoe gaan ze ons uit de crises halen? Debatleidster was Evelijne Bruning (The Hunger Project)

Meer informatie in de Extra Editie van onze nieuwsbrief Groeistuip en op de site van de Alliantie Fair & Green Deal

Wereldburger.tv voerde gesprekken met een aantal organisatoren van het debat en produceerde een video verslag. De korte filmpjes van de gesprekken vindt je hier:

Het verslag vindt u hier

Crisis: Kansen en Keuzes Meer lezen »