Groeistuip nr 31, 1 september 2011

Een regelmatig verschijnende nieuwsbrief van het Platform Duurzame en Solidaire Economie

*) Komende activiteiten Platfrom DSE

 

-) Nieuwe Coördinator Platform DSE

 

Martijn van der Linden zal vanaf 1 september coördinator van het Platform worden. Hij neemt dan de scepter over van Lou Keune, die wel actief verbonden zal blijven aan het platform, maar nu ook tijd neemt om aan enkele andere projecten te werken. Martijn van der Linden is het afgelopen jaar ook al als lid van de kerngroep van het Platform actief geweest.

 

-) Platform DSE organiseert conferentie over het financiële bestel

 

In de traditie van de ‘Conferentie van Tilburg’ heeft Platform DSE besloten om een speciale conferentie te organiseren over de crisis – en onze oplossingen daarvoor- van het financiële bestel. Aan de precieze invulling van de conferentie wordt nu gewerkt. Maar al duidelijk is dat we een eerste deel zullen besteden aan wat flitsende beschouwingen van de recente ontwikkelingen en achtergronden van de crisis. In het middagdeel komt een hele reeks concrete oplossingen aan bod, die we te bieden hebben. Niet zeker is dat de bijeenkomst wederom in Tilburg zal zijn. Misschien wordt gekozen voor een meer centrale locatie. De conferentie zal in het volgende voorjaar plaatsvinden en meer nieuws hierover zult u regelmatig ontvangen via de gebruikelijke kanalen (zoals de website van Platform DSE en deze groeistuip).

 

-) Nieuwe publicatie op komst:

 

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een uitvoerige nieuwe publicatie van twee medewerkers van Platform DSE Plan voor een Duurzame en Solidaire Economie in Nederland. In dit boek wordt de kritiek op de gangbare economie verwoord. Ook wordt de urgentie geschetst om tot echte veranderingen te komen en worden de mogelijkheden voor veranderingen uiteengezet. Die veranderingen vormen een transitie naar een nieuwe economie. De vorm van die transitie en de elementen voor het maatschappelijk debat schetsen we in de laatste hoofdstukken van het boek.

 

-) Expertmeetings Platform DSE

 

Platform DSE organiseert de komende maanden ook weer een aantal ‘expert meetings’. Deze – om praktische redenen besloten – bijeenkomsten worden georganiseerd om deskundigen bij elkaar te brengen en kennis te verzamelen rond thema’s die relevant zijn voor ons denken over en ageren voor een andere economie. De resultaten worden altijd goed benut en verslagen zijn steevast te vinden op de website (zie voor eerdere meetings: https://platformdse.org/expertmeetings/). Rond drie thema’s staan nieuwe expertmeetings op het programma. In november wordt er een gehouden over de thematiek Internationaal Ontwikkelingsbeleid en Mondiaal Bestuur. Ook zijn er voorbereidingen voor een speciale expertmeeting voor een alternatief voor de MEV (Macro Economische Verkenningen; de basis voor de jaarlijkse begrotingsplannen van het kabinet). Daarnaast wordt er ook gedacht aan een bijeenkomst over economie-onderwijs, als voortzetting van de workshop daarover op de conferentie van Tilburg.

 

*) Basiscursus ‘Eerlijke Economie’

 

-) Het Mondiaal Centrum Haarlem organiseert dit najaar in samenwerking met het Platform DSE een vierdelige basiscursus ‘eerlijke economie’. Deze cursus daagt ons uit tot nadenken, informatie verzamelen, analyseren, debatteren, keuzes maken en samen strategieën ontwikkelen.

Meer informatie op de website: http://tinyurl.com/3tj4l7g

 

-) Bij de NIVON afdeling Rotterdam is een zesdelige cursus in voorbereiding, in samenwerking met Platform DSE, die vanaf het voorjaar ‘landelijk’ zal gaan. De cursus zal in januari in Rotterdam zijn première beleven. Meer informatie: http://www.degroeneagenda.nl/?activiteit_ID=2612&srt=meer

 

*) Overige publicaties

 

-) DNB moet kritisch kijken naar de fiscale vrijplaats aan de Zuidas

 

Een onthullend stuk op de website van SOMO over de prominente rol die Nederland, vanwege diens belastingtarieven speelt als belastingparadijs voor multinationals.

http://somo.nl/news-nl/dnb-moet-kritisch-kijken-naar-de-fiscale-vrijplaats-aan-de-zuidas/

 

-) Nieuw Boek: Financing Sustainability( Bernd Jan Sikken, VU Uitgeverij, juli 2011)

 

Dit nieuwe boek, gebaseerd op inzichten van meer dan 330 wetenschappelijke studies, verkent de uitdagingen en kansen op het gebied van duurzaam financieren en beleggen. Tevens geeft het aan hoe ‘finance’ de transitie naar een duurzame economie en duurzame bedrijfsvoering kan versnellen.

http://www.dsf.nl/assets/cms/File/Media%20Campus/Financing%20Sustainability_Full%20Book.pdf

 

*) Agenda

 

-) Debat: WEG MET DE VRIJHEID! Woensdag 5 oktober in De Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht.Tijd: 19.00 – 22.00 uur / 23.30 uur.

Debat georganiseerd door Voor de Verandering, mmv. John Huige, Willem Hoogendijk en Weia Reinboud

Meer informatie op website globalternatives: http://tinyurl.com/3lk72ux

 

– ) Landelijk Transitie (Towns) Conferentie in Deventer

 

In het weekend van 30 september t/m 2 oktober vind dit jaar het landelijk Transitie Conferentie plaats. De conferentie is een drie-daags gebeuren waarvan de eerste dag een symposium met veel lezingen, dag 2 zich richt op kennis maken met technieken en manieren om meer zelfvoorzienend te leven. Dag 3 tenslotte is bestemd voor de ontmoeting en uitwisseling tussen de lokale TT-groepen van Nederland.

Meer informatie: http://transitiontowns.nl/nazomer-treffen-tt

 

-) De Duurzame Stad; leren van elkaar

HMC-Jubileumcongres op dinsdag 27 september van 9.00 – 17.30 uur

 

De wereldbevolking groeit snel en steden groeien relatief zelfs nog sneller. Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met een diepgaande milieucrisis en een toenemende grondstoffenschaarste. Dit maakt het verduurzamen van steden tot misschien wel de belangrijkste opgave van de komende decennia. De vraag hoe we het leven in onze steden zo goed mogelijk kunnen organiseren binnen de grenzen die het milieu stelt, staat centraal op dit congres. Zie ook www.haagsmilieucentrum.nl

 

-) Nieuwspoortdebat 2011: Duurzame economie?

29 september 2011

 

Onze visie op duurzaamheid lijkt met de economische conjunctuurgolven mee te veranderen. Ecologische economen krijgen vooral de handen op elkaar als het economisch goed gaat met het land. Zit het economische tij tegen, dan krijgt al gauw het nastreven van groei meer prioriteit. Zijn er wellicht economische modellen voorstelbaar die garanderen dat de economie zich structureel beweegt binnen ecologische grenzen? En wat is er voor nodig om duurzaamheid sterker institutioneel te verankeren? Vragen die de VVM in het Nieuwspoortdebat 2011 aan de orde stelt.

Tijdens het debat zullen dr. George Gelauff (CPB), prof. dr. Hans Mommaas (UvT), prof. dr. Hans Opschoor (ISS), en prof. dr. Harmen Verbruggen (VU) aan het woord komen. Ook is er debat met de zaal. Drs. Rob Maas is debatleider.

 

Tijd: 17:00 – 22:00 Plaats:Nieuwspoort, Den Haag

Organisator: VVM – Vereniging van Milieuprofessionals

(meer informatie: http://www.vvm.info/?pid=main&id=576&utm_source=drzm2020&utm_medium=web&utm_campaign=0929g

 

-) Annual European SPES conference ‘Responsibility in Economics. The Legacy of E.F. Schumacher’

Antwerpen, 22/23 september

 

On September 22 and 23, 2011 the European SPES Forum holds its seventh international Annual Conference on Responsibility in Economics and the Legacy of E.F. Schumacher. The conference will be hosted by the Center for Ethics, University of Antwerp in collaboration with the Business Ethics Center, Corvinus University Budapest. The conference is supported by the Fondation Charles Léopold Mayer and Batiself

Meer informatie: http://www.eurospes.be/page.php?LAN=E&FILE=agendadetail&ID=1026

 

-) Springtij Festival

 

Duurzaamheidsfestival op Terschelling. Springtij 2011 staat gepland van 29 september tot en met 2 oktober. Voor de ‘elite van de duurzaamheidbeweging’ (zoals de eigen website het omschrijft).

http://www.springtijfestival.nl/ (met zeer hoge toegangsprijzen)

 

*) Overigen

 

-) Dagelijks nieuws over economische ontwikkelingen en acties is te vinden op de website http://www.globalinfo.nl

 

————

 

Platform Duurzame en Solidaire Economie – DSE

(voor contact: info [@] platformdse [punt] org)

website Platform DSE: http://www.platformdse.org

Fair & Green Deal: http://www.alliantiefairgreendeal.org/

Giften: rekening nr 200.01.47.941 op naam van Steunfonds Nieuwe Economie te Zeist, onder vermelding van Gift t.b.v. Platform DSE.