Groeistuip nr 30, 8 juni 2011

Een regelmatig verschijnende nieuwsbrief van het Platform Duurzame en Solidaire Economie

—————————-

Expertmeeting Indicatoren

Op 15 april werd ten burele van Oikos en onder de deskundige leiding van Jan Pronk een expertmeeting gehouden over indicatoren voor de economie. De reguliere politiek en economie heeft het Bruto Binnenlands Product (BBP) als graadmeter op een voetstuk gezet. Maar volgens vele kritische deskundigen geeft die op veel gebieden op zijn minst een scheef beeld van de economische ontwikkelingen. Veel aspecten (zoals onbetaalde arbeid) tellen bij het BBP bijvoorbeeld geheel niet mee. Andere ‘uitgaves’ geven een positief effect, terwijl het in feite om schade gaat. Er zijn inmiddels vele alternatieve indicatoren ontwikkeld en de meningen verschillen over de waarde en bruikbaarheid daarvan. Om helderheid te scheppen werden drie alternatieve indicatoren uitvoerig bekeken en toegelicht, en enkele anderen nog eens oppervlakkiger behandeld. Een verslag van die expertmeeting is op de website van Platform DSE te vinden.

Toegift daarbij is dat een van de indicatoren, het ISEW, berekend is voor Nederland tot en met 2008. het resultaat is hier te vinden.

Expertmeeting Juridische Stappen naar Duurzaamheid

Op 11 maart werd een expertmeeting georganiseerd over de juridische mogelijkheden om duurzame maatregelen af te dwingen (of te verankeren). Er zijn immers vele internationale verdragen getekend met mooie teksten over de verplichting tot duurzaamheid en armoedebestrijding, of allerlei deelaspecten die daar mee te maken hebben. In hoeverre zijn die verdragen daadwerkelijk verplichtend en kunnen die dan benut worden als overheden of bedrijven achterblijven? En is het een goede strategie om op het vastleggen van dergelijke rechten en plichten te koersen? Zie het verslag op de website.

Overzicht activiteiten 2010

Soms hebben we zelf niet helemaal door wat er allemaal verricht wordt in een jaar. Als je het op een rijtje zet, is het heel wat! De reeks activiteiten van Platform DSE en Alliantie Fair & Green Deal is te vinden op de website.

Overigen:

Bibliotheek Vóór de Verandering geactualiseerd

Op de website van Vóór de Verandering, een van de grondleggers van Platfrom DSE, wordt een uitgebreide bibliotheek bijgehouden van artikelen, boeken en andere informatie over alternatieven voor het neoliberale systeem. De actualisering heeft een tijd stilgelegen, maar is nu weer ter hand genomen. U kunt het geheel bekijken op: http://biblio.globalternatives.nl/biblio

Conferentie Milieucommunicatie Den Haag

Op 17 juni organiseert het Haags Milieucentrum het symposium het symposium Het glas half leeg of half vol; milieucommunicatie op het scherp van de snede. Er is nog plaats!

Hoe vinden we de balans tussen de (‘negatieve’) boodschap dat we de milieucrisis hoognodig tot staan moeten brengen, en het positieve verhaal dat we ons leven zo kunnen organiseren dat we er in duurzaamheid en levenskwaliteit op vooruit gaan? Dat is de vraag die op dit symposium centraal staat.

Meer informatie op website

Picnick voor ont-groeiing

In 60 steden in vele Europese landen werd op 5 juni een 'picnic 4 degrowth' gehouden
(picnick voor krimp/ont-groeiing). Een overzicht is hier te vinden.

Nieuw boek: Corruptie, handel in macht en invloed door Michel van Hulten

Grote corruptie ligt op de loer, zodra het gaat om grote gebeurtenissen in complexe situaties waarin veel geld omgaat, veel ‘spelers’ optreden, massaal aangekocht moet worden (voedselhulp!); bij technologisch ingewikkelde en alleen voor kenners inzichtelijke aankopen; en liefst in wat chaotische omstandigheden. Waarom gaat het dan? Bijvoorbeeld om natuurrampen en hun gevolgen: aardbevingen, overstromingen, droogte. De wereld-noodhulpverlening komt snel op gang, lokaal gezag is dikwijls gedesoriënteerd en gedesorganiseerd. Zie de website voor meer informatie

Debat:: Minder werken, meer welvaart?

Debat:: Minder werken, meer welvaart?

Donderdag 9 juni, de Kargadoor Utrecht (19:30 uur)

Met onder andere Martijn van der Linden van Platform DSE als spreker

(website)

—————

Platform Duurzame en Solidaire Economie – DSE

(voor contact: info [@] platformdse [punt] org)

website Platform DSE: http://www.platformdse.org

Fair & Green Deal: http://www.alliantiefairgreendeal.org/

Giften: Banknr. 5782448 tnv. Stichting Oikos in Utrecht ovv. Platform DSE

1 gedachte over “Groeistuip nr 30, 8 juni 2011”

  1. een redelijk goede website.
    er is zo veel te publiceren. hoe vind je een goed midden in de veelheid van de informatie en gebeurtenissen?
    til er ook enig spoor van poëzie en muziek bij. dat kan verfrissen.

    hartlijke groeten,

    wilbrord

Reacties zijn gesloten.