Verslag 4e Conferentie van Tilburg geheel op website

De 4e Conferentie van Tilburg – Routeplan naar een Eerlijke Economie – werd op 3 februari aan de Universiteit van Tilburg gehouden. Nu is er een tekstverslag van de conferentie op de website van Platform DSE beschikbaar . Dat verslag beslaat zowel het plenaire gedeelte als – op twee na – de tien verschillende workshops. Hierbij een samenvatting

In de aula van de Universiteit van Tilburg zaten om 10.00 uur al zo’n 200 mensen.

Na inleidende woorden door Christiaan Hogenhuis werd de openingstoespraak gehouden door Leida Rijnhout van ANPED. Haar verhaal ging vergezeld van verhelderende, en soms hilarische plaatjes. Leida hield de zaal een spiegel voor door te schetsen wat er met onze economie aan de hand is, en hoe we er niet goed in slagen dat tij te keren. Ze besluit dan ook met de oproep aan iedereen en alle organisaties om tien procent van tijd en middelen te besteden aan het maken van de geplande ‘ommezwaai’ en deel te nemen aan de Alliantie Fair & Green Deal. De rest van de conferentie werd besteed aan het uitvinden of en hoe dat mogelijk zou zijn.

Een eerste reactie werd gegeven door professor Klaas van Egmond.  In tien minuten zette hij treffende kanttekeningen bij de ‘mythes’ die Leida Rijnhout had beschreven en deed hij een pleidooi om de ‘politiek terug te pakken’, niet in de val te trappen van technologische oplossingen, en goed oog te hebben voor de voorwaarden voor transitie.

Daarna was het, onder de deskundige en enthousiasmerende leiding van Evelijne Bruning, tijd voor een paneldiscussie over ‘perspectief en strategie’ Daaraan namen deel, naast de bovengenoemde twee sprekers; Esther-Mirjam Sent (hoogleraar economie Radboud Universiteit), René Grotenhuis (RG) (algemeen directeur Cordaid) en Jan Rotmans (JR) (directeur DRIFT en initiatiefnemer Urgenda). Deze drie waren het, soms tot afgrijzen uit de zaal, hoofdzakelijk eens over de opvatting dat we de goede kant op waren aan het gaan en dat er in het bedrijfsleven veel goede ontwikkelingen waren. We zijn in een overgangsfase naar een horizontale maatschappij waarin veel samengewerkt zou worden, en de taak van de overheid is vooral om daarvoor ruimt te scheppen.

Voor degenen die dachten dat er toch nog heel wat te vechten viel, waren er na de biologische lunch 10 werkgroepen (zie de afzonderlijke verslagen in het overzicht)

Na de lunch vatte Martijn van der Linden de resultaten van de workshops kort samen. De uitkomst verschilde nogal per workshop. in sommige gevallen was het vooral een bijeenkomst van gelijkgestemden geweest, of werden er alleen meningen en ideeën uitgewisseld. Maar in andere werd echt een roadplan uitgewerkt zoals de bedoeling was, en schreven tientallen mensen zich in om daar aan mee te werken.

Vervolgens was het middag/slotdebat aan de beurt (op weg!) John Huige (Platform DSE, vervanger voor de zieke Peter Tom Jones), Leida Rijnhout (directeur ANPED), Hans Berkhuizen (directeur VMD) en Giuseppe van der Helm (Directeur VBDO, Voorzitter Eurosif) hielden een enerverend debat. dat heen-en-weer sprong tussen de verwachtingen die we konden hebben van ‘anderen’ (zoals de vakbeweging,of het bedrijfsleven) en de vorm en inhoud van de eigen activiteiten die nodig en haalbaar zouden zijn om de gewenste omslag te bereiken.

De afsluitende woorden waren traditioneel van Lou Keune. Hij concludeerde dat de roadmap niet zoals gepland geheel uit de verf was gekomen, maar dat er toch veel belangrijke nieuwe stappen waren gezet, dat er veel steun was gekomen voor de activiteiten van de Fair en Green Deal en met name in de workshops heel veel goede voorstellen en suggesties waren ingediend.

Ook werd er aangekondigd dat na de conferentie weer allerlei andere initiatieven door Platform DSE op de rails gezet zouden worden, van expertmeetings tot cursussen, publicaties en open brieven. de hoop was dat iedereen aanwezig daar naar vermogen aan deel zou blijven nemen en zou helpen de kring steeds groter te maken.

 

2 gedachten over “Verslag 4e Conferentie van Tilburg geheel op website”

  1. “De afsluitende woorden waren traditioneel van Lou Keune. Hij concludeerde dat de roadmap niet zoals gepland geheel uit de verf was gekomen, maar dat er toch veel belangrijke nieuws stappen waren gezet, dat er veel steun was gekomen voor de activiteiten van de Fair en Green Deal en met name in de workshops heel veel goede voorstellen en suggesties waren ingediend.”

    Maar WAAR gaat het dan over? Wat is er inhoudelijk besloten; welke stappen zijn er gezet???

  2. Eh… dat staat toch in de rest van de verslagen? zoals de besluiten die genomen zijn in een deel van de workshops, voorbeeld: http://www.economischegroei.net/?p=1940 Verder is zo’n conferentie niet bedoeld om ‘besluiten’ te nemen, maar om een overzicht te geven van de stand van zaken.

Reacties zijn gesloten.