Alliantie Fair & Green Deal richt zich tot kabinetsinformateurs

Op 6 juli jl. verzond de Alliantie Fair & Green Deal een brief aan de kabinetsinformateurs Rosenthal en Wallage met het verzoek het urgentieprogramma Fair & Green Deal mee te nemen in een nieuw regeerakkoord. De volledige tekst van de brief is te vinden op de website van de Alliantie.