@nder Geld

Boekbespreking: Een @nder Soort Geld.Een @nder Soort Geld
ISBN 978 90 6224 531 4
paperback 352 pagina’s

Het eerste dat je aan de binnenzijde van de kaft van het boek Een @ander Soort Geld leest is “Hoe werkt een doorgeefboek?” Dit maakt direct duidelijk dat we niet met het meest gangbare uitgeversconcept te maken hebben. Het is in meer opzichten een interessant boek. Als je begint te lezen, merk je dat vanzelf.

Heel af en toe komt er een boek uit over geld waarin de koppeling wordt gemaakt tussen onze monetaire economie en de structurele misstanden in de wereld. Dit is zo’n boek. En het wordt nog beter, Lees verder

Goudzwaard School of Fair and Green Economics

Bob GoudzwaardDe ‘Goudzwaard School of Fair and Green Economics’ is een initiatief van het Platform Duurzame en Solidaire Economie dat zich richt op duurzaam en sociaal economie-onderwijs van basisschool tot universiteit.

Onderwijs, op elk niveau, speelt een cruciale rol bij het bereiken van een duurzame toekomst. Met het oog op deze duurzame toekomst, daagt de ‘Goudzwaard School of Green en Fair Economics’ hoogleraren, docenten, studenten en leerlingen uit om de economie te herdenken (Rethinking Economics) en opzoek te gaan naar antwoorden op vragen als: Moet een economie wel altijd groeien? Hoe ziet een economie eruit die streeft naar een menswaardig bestaan voor iedereen, nu en later? Hoe voorkomen we milieuvervuiling, uitputting van grond-stofvoorraden, het uitkleden van arbeidsrechten en een toenemende kloof tussen arm en rijk?

De Goudzwaard School helpt daarbij. Ze deelt haar kennis op het gebied van een duurzame en solidaire economie, organiseert expertmeeting, help studenten bij het formuleren van onderzoeksvragen, verzorgt docententrainingen en ontwikkelt educatief materiaal.

Meer informatie: Goudzwaard School of Fair and Green Economics (26 aug 2014). U kunt eventueel ook contact opnemen met Esther Somers

De Gebruikswaarde Economie (interview met L. Keune)

potentieelDe eerste editie van Het Potentieel is gepubliceerd, met een uitgebreid interview met Lou Keune.

Crisis

Leven we in een tijd van crisis?

Dat vind ik een moeilijke vraag. Het gaat erom wat je bedoelt met crisis. De huidige economische manier van denken richt zich maar op een aantal aspecten van die crisis. We kijken te vaak alleen maar naar Nederland en alleen maar naar de economische cijfers van groei of krimp en werkloosheid. Deze problemen wil ik niet veronachtzamen. Werkloosheid is een enorm drama voor mensen. Het groeit nu met tienduizenden per week. Maar als je alleen naar het BBP en de werkloosheid in Nederland kijkt, dan lijkt het alsof we alleen de laatste jaren in een crisis terecht komen.
Ik vind zelf dat we hier in Nederland al heel lang in een crisis zitten.

Lees het hele interview met Lou Keune.

Tewerkstelling opmaat andere economie?

Uit de kranten begreep ik dat de Eritreeërs hierheen komen omdat er in hun land een soort levenslange sociale dienstplicht is. Hé, dacht ik, dat zou hier ook wel nuttig zijn! Voordat iedereen over mij heen valt: ik denk dan eerder aan de situatie in Papoea- en Indianenstammen waarvan de leden nog weten dat ze alleen sàmen kunnen overleven en iets kunnen bereiken. Dus geen streng en onaardig regime nodig hebben om samen te werken. Om, indien nodig, voor elkaars’ huizen en gezinnen te zorgen, om samen op jacht te gaan en de moestuinen te onderhouden. Hadden onze eigen voorouders in hun Europese dorpen niet dezelfde leefwijze? Zoals nòg op vele plaatsen in de wereld waar de individualisering niet ten koste is gegaan van de zorg voor het algemeen belang?

Lees verder

Waarom het economisch onderwijs aan een update toe is

Oikonomos is een korte film (30 minuten) van Ingrid Rieser en Marta Petterson over de groeiende beweging voor nieuw economieonderwijs. Sinds de crisis is pijnlijk duidelijk dat de economische theorieën en modellen van weleer niet meer aansluiten op de realiteit. Economen en beleidsmakers blijven echter de oude dogma’s hanteren en verdiepen op die manier de crisis.

Oikonomos geeft een overzicht van de belangrijkste problemen van en kritieken op mainstream neoklassieke economie en toont het verzet daartegen. Deze beweging wil economieonderwijs diverser (pluralistischer) maken, aangepast aan de post-crisissamenleving en in overeenstemming gebracht met de echte wereld.

Platform DSE is betrokken in de oprichting van de Goudzwaard School for Fair and Green Economics, die hetzelfde doel dient in Nederland.

Piketty plaatst de natuur in een ongelijke positie

Preview artikel John in Friesch DagbladThomas Pikettys boek Capital in the twenty-first century levert belangrijke nieuwe inzichten over de werking van kapitalistische economieën. Maar door verwaarlozing van de natuur als kapitaalfactor laat hij kansen liggen om boven het kapitalisme uit te stijgen. In dit artikel bekijkt John Huige het kapitaalbegrip dat Piketty hanteert en beschouwt hoe natuurlijk kapitaal hier een plek in zou kunnen en moeten hebben. Een verkorte versie is verschenen op duurzaamnieuws.nl en in het Friesch Dagblad van 22 juli 2014.

Lees verder

60-Urige werkweek is goed voor niemand

Frank Kalshoven betoogt in de Volkskrant van zaterdag 24 mei dat we, om de economie weer te laten bloeien en groeien, naar een 60-urige werkweek moeten. Dat zal de milieucrisis verdiepen en de bevolking nog verder opdelen in overwerkten en werklozen.

Lees verder

Aanbeveling

Het Platform Duurzame en Solidaire Economie wordt aanbevolen door:
Prof. Dr. B. (Bob) Goudzwaard, emeritus hoogleraar economie (Vrije Universiteit Amsterdam) en oprichter en adviseur van het Platform Duurzame en Solidaire Economie
Prof. Dr. R. (Rolph) van der Hoeven, hoogleraar Employment and Development Economics (Institute of Social Studies, Den Haag)
Dr. A.W.M. (Lou) Keune, econoom en voormalig universitair hoofddocent, Faculteit Sociale Wetenschappen (Universiteit van Tilburg), en oprichter en adviseur van het Platform Duurzame en Solidaire Economie
Prof. Dr. A. (Arjo) Klamer, hoogleraar culturele economie (Erasmus Universiteit in Rotterdam)
Prof. Dr. F. (Francine) Mestrum, hoogleraar sociale wetenschap, gespecialiseerd in ontwikkelingsproblematiek (Universiteit van Brussel)
Mr. Drs. M. (Marjan) Minnesma, Directeur Urgenda
Prof. Dr. J.B. (Hans) Opschoor, emeritus-hoogleraar Milieueconomie of Environmental Economics (Vrije Universiteit Amsterdam) en Sustainable Development Economics (International Institute of Social Studies, Den Haag) en adviseur van het Platform Duurzame en Solidaire Economie
Prof. Dr. J.P. (Jan) Pronk, hoogleraar Theory and Practice of International Development (International Institute of Social Studies ISS, Den Haag)
Prof. Dr. Ir. J. (Jan) Rotmans (Dutch Research Institute for Transitions (Erasmus Universiteit Rotterdam) en voorzitter Urgenda
Prof. E.M (Esther-Mirjam) Sent, hoogleraar Economische Theorie en Economisch Beleid (Radboud Universiteit Nijmegen)
Prof. Dr. E. (Egbert) Tellegen, hoogleraar Sociologie en Milieukunde (Universiteit Utrecht)
Prof. Dr. H.H.F. (Herman) Wijffels, hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering (Universiteit Utrecht ) en oprichter Sustainable Finance Lab