De onzichtbare hand zichtbaar maken – markten in de circulaire economie

Lezing van John Huige bij de Circular Economy Hotspot van de Dutch Design Week 2014.

De visie op de circulaire economie heeft af en toe trekken van een panacee, een wondermiddel om de economie en het milieu uit het slop te halen. Als alles maar circulair gaat, dan komt het wel goed. Ik wil daar wat kritische kanttekeningen bij maken aan de hand van de ideevorming over markten en over marktmacht en vervolgens aangeven wat dat betekent voor de verdere ideevorming over circulair, om af te sluiten met enkele opmerkingen over de rol van de creatieve industrie daarbij.   Lees verder

Woe 19 november: De Grote Transitie Utrecht

Woensdag 19 november organiseert Platform DSE met Stichting Aarde en Milieucentrum Utrecht het symposium ‘De Grote Transitie Utrecht‘.
Experts, bewoners en doeners bekijken samen hoe een bloeiende, regionale economie kan worden gerealiseerd. Met welke middelen kan de regio Utrecht het oude systeem links laten liggen en zelf de randvoorwaarden voor een duurzame toekomst scheppen?

Lees verder

@nder Geld

Boekbespreking: Een @nder Soort Geld.Een @nder Soort Geld
ISBN 978 90 6224 531 4
paperback 352 pagina’s

Het eerste dat je aan de binnenzijde van de kaft van het boek Een @ander Soort Geld leest is “Hoe werkt een doorgeefboek?” Dit maakt direct duidelijk dat we niet met het meest gangbare uitgeversconcept te maken hebben. Het is in meer opzichten een interessant boek. Als je begint te lezen, merk je dat vanzelf.

Heel af en toe komt er een boek uit over geld waarin de koppeling wordt gemaakt tussen onze monetaire economie en de structurele misstanden in de wereld. Dit is zo’n boek. En het wordt nog beter, Lees verder

Goudzwaard School of Fair and Green Economics

Bob GoudzwaardDe ‘Goudzwaard School of Fair and Green Economics’ is een initiatief van het Platform Duurzame en Solidaire Economie dat zich richt op duurzaam en sociaal economie-onderwijs van basisschool tot universiteit.

Onderwijs, op elk niveau, speelt een cruciale rol bij het bereiken van een duurzame toekomst. Met het oog op deze duurzame toekomst, daagt de ‘Goudzwaard School of Green en Fair Economics’ hoogleraren, docenten, studenten en leerlingen uit om de economie te herdenken (Rethinking Economics) en opzoek te gaan naar antwoorden op vragen als: Moet een economie wel altijd groeien? Hoe ziet een economie eruit die streeft naar een menswaardig bestaan voor iedereen, nu en later? Hoe voorkomen we milieuvervuiling, uitputting van grond-stofvoorraden, het uitkleden van arbeidsrechten en een toenemende kloof tussen arm en rijk?

De Goudzwaard School helpt daarbij. Ze deelt haar kennis op het gebied van een duurzame en solidaire economie, organiseert expertmeeting, help studenten bij het formuleren van onderzoeksvragen, verzorgt docententrainingen en ontwikkelt educatief materiaal.

Meer informatie: Goudzwaard School of Fair and Green Economics (26 aug 2014). U kunt eventueel ook contact opnemen met Esther Somers

De Gebruikswaarde Economie (interview met L. Keune)

potentieelDe eerste editie van Het Potentieel is gepubliceerd, met een uitgebreid interview met Lou Keune.

Crisis

Leven we in een tijd van crisis?

Dat vind ik een moeilijke vraag. Het gaat erom wat je bedoelt met crisis. De huidige economische manier van denken richt zich maar op een aantal aspecten van die crisis. We kijken te vaak alleen maar naar Nederland en alleen maar naar de economische cijfers van groei of krimp en werkloosheid. Deze problemen wil ik niet veronachtzamen. Werkloosheid is een enorm drama voor mensen. Het groeit nu met tienduizenden per week. Maar als je alleen naar het BBP en de werkloosheid in Nederland kijkt, dan lijkt het alsof we alleen de laatste jaren in een crisis terecht komen.
Ik vind zelf dat we hier in Nederland al heel lang in een crisis zitten.

Lees het hele interview met Lou Keune.

Tewerkstelling opmaat andere economie?

Uit de kranten begreep ik dat de Eritreeërs hierheen komen omdat er in hun land een soort levenslange sociale dienstplicht is. Hé, dacht ik, dat zou hier ook wel nuttig zijn! Voordat iedereen over mij heen valt: ik denk dan eerder aan de situatie in Papoea- en Indianenstammen waarvan de leden nog weten dat ze alleen sàmen kunnen overleven en iets kunnen bereiken. Dus geen streng en onaardig regime nodig hebben om samen te werken. Om, indien nodig, voor elkaars’ huizen en gezinnen te zorgen, om samen op jacht te gaan en de moestuinen te onderhouden. Hadden onze eigen voorouders in hun Europese dorpen niet dezelfde leefwijze? Zoals nòg op vele plaatsen in de wereld waar de individualisering niet ten koste is gegaan van de zorg voor het algemeen belang?

Lees verder

m4s0n501

Waarom het economisch onderwijs aan een update toe is

Oikonomos is een korte film (30 minuten) van Ingrid Rieser en Marta Petterson over de groeiende beweging voor nieuw economieonderwijs. Sinds de crisis is pijnlijk duidelijk dat de economische theorieën en modellen van weleer niet meer aansluiten op de realiteit. Economen en beleidsmakers blijven echter de oude dogma’s hanteren en verdiepen op die manier de crisis.

Oikonomos geeft een overzicht van de belangrijkste problemen van en kritieken op mainstream neoklassieke economie en toont het verzet daartegen. Deze beweging wil economieonderwijs diverser (pluralistischer) maken, aangepast aan de post-crisissamenleving en in overeenstemming gebracht met de echte wereld.

Platform DSE is betrokken in de oprichting van de Goudzwaard School for Fair and Green Economics, die hetzelfde doel dient in Nederland.

Aanmelding nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de activiteiten van Platform DSE met de nieuwsbrief!

* = required field

Aanbeveling

Het Platform Duurzame en Solidaire Economie wordt aanbevolen door:
Prof. Dr. B. (Bob) Goudzwaard, emeritus hoogleraar economie (Vrije Universiteit Amsterdam) en oprichter en adviseur van het Platform Duurzame en Solidaire Economie
Prof. Dr. R. (Rolph) van der Hoeven, hoogleraar Employment and Development Economics (Institute of Social Studies, Den Haag)
Dr. A.W.M. (Lou) Keune, econoom en voormalig universitair hoofddocent, Faculteit Sociale Wetenschappen (Universiteit van Tilburg), en oprichter en adviseur van het Platform Duurzame en Solidaire Economie
Prof. Dr. A. (Arjo) Klamer, hoogleraar culturele economie (Erasmus Universiteit in Rotterdam)
Prof. Dr. F. (Francine) Mestrum, hoogleraar sociale wetenschap, gespecialiseerd in ontwikkelingsproblematiek (Universiteit van Brussel)
Mr. Drs. M. (Marjan) Minnesma, Directeur Urgenda
Prof. Dr. J.B. (Hans) Opschoor, emeritus-hoogleraar Milieueconomie of Environmental Economics (Vrije Universiteit Amsterdam) en Sustainable Development Economics (International Institute of Social Studies, Den Haag) en adviseur van het Platform Duurzame en Solidaire Economie
Prof. Dr. J.P. (Jan) Pronk, hoogleraar Theory and Practice of International Development (International Institute of Social Studies ISS, Den Haag)
Prof. Dr. Ir. J. (Jan) Rotmans (Dutch Research Institute for Transitions (Erasmus Universiteit Rotterdam) en voorzitter Urgenda
Prof. E.M (Esther-Mirjam) Sent, hoogleraar Economische Theorie en Economisch Beleid (Radboud Universiteit Nijmegen)
Prof. Dr. E. (Egbert) Tellegen, hoogleraar Sociologie en Milieukunde (Universiteit Utrecht)
Prof. Dr. H.H.F. (Herman) Wijffels, hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering (Universiteit Utrecht ) en oprichter Sustainable Finance Lab