indicatoren

Review Monitor Duurzaam Nederland 2014

In november kwam de Monitor Duurzaam Nederland 2014 (MDN) uit, de derde versie, na die van 2009 en 2011. De Monitor geeft via een groot aantal indicatoren weer hoe het er in Nederland voor staat met de kwaliteit van leven. Het gaat niet alleen om de stand van zaken ‘hier en nu’, maar ook om de vraag of we niet zóveel hulpbronnen gebruiken om die kwaliteit van leven te kunnen waarborgen, dat toekomstige generaties of mensen elders daar de dupe van zijn.

Bij de hulpbronnen wordt niet alleen gekeken naar natuurlijk kapitaal (grondstoffen, klimaat, enz), maar ook naar sociaal, menselijk en economisch kapitaal. In de eigenlijke Monitor gaat het dus om ‘hier en nu’, om ‘later’ en om ‘elders’. In het volgende hoofdstuk worden de indicatoren nogmaals, en in wat meer detail, bekeken, onderverdeeld per domein (bijv. gezondheid of klimaat en energie). In het laatste hoofdstuk worden indicatoren bekeken voor ‘groene groei’, waarbij vooral de vraag is of er sprake is van relatieve of absolute ontkoppeling van die indicatoren t.o.v. het Bruto Binnenlands Product (BBP): als het BBP stijgt, gaat de milieudruk dan relatief minder omhoog (relatieve ontkoppeling), of daalt hij zelfs (absolute ontkoppeling)?  …

Review Monitor Duurzaam Nederland 2014 Meer lezen »

Brief aan het kabinet: dashboard voor een duurzame en solidaire economie

Op 8 oktober bood Platform DSE een petitie aan aan de Commissie EZ met de vraag in het vervolg in de MEV ook aandacht te besteden aan sociaal-economische en ecologisch-economische factoren. Inmiddels heeft Carla Dik-Faber (CU) een motie ingediend die dat van het kabinet vraagt. Staatssecretaris Mansveld heeft al gezegd dat er een dashboard van ecologische indicatoren komt, waarover regelmatig gerapporteerd zal worden. Om de discussie verder te helpen heeft het PDSE nu zelf een voorstel voor een dashboard opgesteld met indicatoren zoals die in de MEV kunnen worden opgenomen. Dat dashboard bevat financieel-economische, sociaal-economische en ecologisch-economische indicatoren, en is daarom gestuurd aan de ministers Kamp en Asscher en staatssecretaris Mansveld, met een afschrift aan de Kamercommissie voor Economische Zaken. Het dashboard vindt u hier, de brief aan het kabinet hier.

Brief aan het kabinet: dashboard voor een duurzame en solidaire economie Meer lezen »

Petitie MEV aangeboden aan Tweede Kamer commissie EZ

Op 8 oktober 2013 om 13.45 hebben acht leden van het Platform DSE de petitie MEV aangeboden aan de Tweede Kamer Commissie EZ. Voorzitter Mariëtte Hamer heeft de petitie in ontvangst genomen. Aansluitend was er nog kort tijd voor informeel overleg.

Martijn Jeroen van der Linden vertelt de politici dat een MEV+ écht nodig is, Gerrit Stegehuis vertel over de Duitse Bondsdag, die besloten heeft dat de regering behalve over het BBP in het vervolg ook over andere andere indicatoren moet rapporteren.

Bekijk hier de beelden.


[youtube 0gkGmoGFa4E]

Petitie MEV aangeboden aan Tweede Kamer commissie EZ Meer lezen »

Nieuwe ramingen van het CPB: business as usual

Door Lou Keune

Op 28 februari zijn de nieuwe economische ramingen van het CPB verschenen, zie hieronder. Bij de presentatie daarvan ging het vooral om:

-het dalende (2013) respectievelijk licht stijgende (2014) Bruto Binnenlands Product – BBP, dus de economische groei of krimp;
-het begrotingstekort (valt mee);
-de werkgelegenheid (werkloosheid blijft oplopen);
-en de stagnerende binnenlandse bestedingen.
Wat dat laatste aangaat: de grootste “schuldige” in veel commentaren is de consument “die de knip op de beurs houdt”, daardoor het economisch herstel tegenhoudt; dit in tegenstelling tot de groeiende wereldmarkt, want de export blijft het goed doen.

Je kunt voorspellen in welke richting het beleid zal gaan:

Nieuwe ramingen van het CPB: business as usual Meer lezen »

Verslag aanbieding MEV+ 2013

Dinsdag 11 december hebben vijf leden van het Platform DSE de MEV+ 2013 (pdf) officieel aangeboden aan de vaste kamercommissie voor Economische Zaken. Het was druk in de hal, de presentatie van het Platform was ingeklemd tussen het verzet tegen de Blankenburgtunnel en het verzet tegen de sluiting van Huis Doorn. Toch kregen we alle aandacht van de aanwezige commissieleden. Lou Keune sprak de commissie toe (hierbij de tekst), en overhandigde een exemplaar aan vervangend voorzitter Erik Ziengs (VVD), die natuurlijk geen toezeggingen deed. Aanwezig waren verder de Kamerleden Carla Dik-Faber (CU), Liesbeth van Tongeren (GroenLinks), Stientje van Veldhoven (D66), Agnes Mulder (CDA), Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) en René Leegte (VVD).

Verslag aanbieding MEV+ 2013 Meer lezen »

Verslag presentatie MEV+ in Nieuwspoort, 4 september 2012

Voor een helemaal gevulde zaal opent Esmé Wiegman, scheidend CU-kamerlid, de bijeenkomst. In een korte inleiding geeft ze aan dat al lang duidelijk is dat de waarde van het BBP als indicator voor de stand van zaken in de economie beperkt is, en dat daarnaast andere indicatoren nodig zijn. Ook in de Kamer is dat vastgesteld, maar het gebruik van andere indicatoren is tot nu toe blijven liggen.

Verslag presentatie MEV+ in Nieuwspoort, 4 september 2012 Meer lezen »

Macro Economische Verkenning+ 2013 beschikbaar

Op 4 september heeft het Platform Duurzame en Solidaire Economie (PDSE) de eerste MEV+ in Nieuwspoort gepresenteerd. Pierre Heijnen (PvdA), Esther Ouwehand (PvdD), Miguel Heilbron (GL), Joel Voordewind (CU) en Meta Meijer (SP) hebben de MEV+ 2013 in ontvangst nemen en een reactie geven en toegezegd met de MEV+ aan de slag te gaan. Ook CDA, D66 en VVD hebben inmiddels een versie ontvangen. Vanaf heden is de MEV+ 2013 te gratis downloaden. De papieren versie is te bestellen voor 20 euro.

Uitgebreid verslag van de presentatie volgt nog.

Meer informatie over de nieuwe MEV+

 

Macro Economische Verkenning+ 2013 beschikbaar Meer lezen »

Verslag expertmeeting indicatoren

Op 15 april werd in Utrecht een hele dag uitgetrokken om een aantal alternatieve methodes te bespreken om de economie te meten. Doel van de bijeenkomst was om duidelijkheid te verschaffen omtrent de juistheid, bruikbaarheid en beperkingen van alternatieve indicatoren als de ISEW (Index for Sustainable Economic Welfare), het DNI (Duurzaam Nationaal Inkomen), de EV (Ecologische Voetafdruk), de LPI (Living Planet Index), de SSI (Sustainable Society Index) en de Water Footprint. …

Verslag expertmeeting indicatoren Meer lezen »