Verslag aanbieding MEV+ 2013

Dinsdag 11 december hebben vijf leden van het Platform DSE de MEV+ 2013 (pdf) officieel aangeboden aan de vaste kamercommissie voor Economische Zaken. Het was druk in de hal, de presentatie van het Platform was ingeklemd tussen het verzet tegen de Blankenburgtunnel en het verzet tegen de sluiting van Huis Doorn. Toch kregen we alle aandacht van de aanwezige commissieleden. Lou Keune sprak de commissie toe (hierbij de tekst), en overhandigde een exemplaar aan vervangend voorzitter Erik Ziengs (VVD), die natuurlijk geen toezeggingen deed. Aanwezig waren verder de Kamerleden Carla Dik-Faber (CU), Liesbeth van Tongeren (GroenLinks), Stientje van Veldhoven (D66), Agnes Mulder (CDA), Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) en René Leegte (VVD).

Carla Dik (CU) heeft al een motie ingediend waarin, onder verwijzing naar het voorbeeld van het Platform, de regering wordt gevraagd voorstellen te doen om in de MEV van het CPB ook de stand van zaken in ecologisch en sociaal opzicht weer te geven. GroenLinks en Partij voor de Dieren zijn positief over deze motie, Stientje van Veldhoven gaf aan dat D66 de vraag om verbreding van de MEV al in het verkiezingsprogramma had staan. Agnes Mulder van het CDA was geïnteresseerd en wilde wellicht nog nadere informatie. De partijen die afwezig waren zullen we alsnog de informatie sturen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *