Een nieuwe Macro Economische Verkenning

Presentatie van MEV+ 2013 door Platform Duurzame en Solidaire Economie in Nieuwspoort.

Hoe beschrijf je de stand van de economie? Zoals het CPB dat doet? Of door alles wat telt mee te rekenen? Dat maakt veel uit. Neem bijvoorbeeld de schulden van Nederland: Die nemen elk jaar met vermoedelijk honderden miljarden euro’s toe als je alleen al kijkt naar de ecologische schulden.

De eerste MEV+ van het Platform Duurzame en Solidaire Economie (PDSE) wordt op 4 september gepresenteerd door PDSE-leden John Huige en Martijn van der Linden. Daarvoor zijn de fractiespecialisten uit de Tweede Kamer uitgenodigd en vertegenwoordigers van de pers. Scheidend Tweede Kamerlid Esmé Wiegman-Van Meppelen Scheppink (Christen Unie) zal de presentatie voorzitten.

Plaats: Nieuwspoort. Aanvang: 15.30 uur. De presentatie is ook voor andere belangstellenden toegankelijk.

Achtergrond

Ieder jaar wordt met Prinsjesdag de Macro Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau aan het parlement aangeboden. Dat is een belangrijk document. Ten eerste omdat het de economische kaders schetst waarbinnen de rijksbegroting wordt opgesteld. En ten tweede omdat het een goed beeld geeft van het mainstream-denken in het Nederlandse economenland.

Sinds jaar en dag bestaat er veel fundamentele kritiek op deze manier van beschrijven van de economie. Een van de kritiekpunten is dat uitgegaan wordt van gegevens over de stand en groei van de economie die op zijn minst discutabel zijn. Vooral het gebruik van de indicator Bruto Binnenlands Product (BBP) wordt betwist. Een ander veel voorkomend kritiekpunt is dat deze manier van beschrijven van de economie steeds weer leidt tot de conclusie dat de economische groei, opgevat als groei van het BBP, moet worden gestimuleerd. Dat is betwistbaar omdat deze groei gepaard gaat met ecocide, met armoede en ongelijkheid. “Wij groeien ons kapot” is een steeds meer gehoord gezegde.

Het Platform Duurzame en Solidaire Economie heeft sinds zijn oprichting veel aandacht gegeven aan deze kwestie. Dat heeft helaas nog niet geleid tot een diepgaande wijziging van de MEV. Dat is misschien begrijpelijk. “Iedereen” doet het immers zo. Bovendien gaat het om een van de belangrijkste kenmerken van het heersende economische denken, namelijk dat “economie“ beperkt wordt tot alleen díe transacties tussen mensen, en met de natuur, waar geld bij te pas komt. Het lijkt meer om geloof te gaan, dan om feitelijkheden. Veel mensen worden op sleeptouw genomen omdat ze geen duidelijke voorstelling hebben van hoe het anders kan.

De samenleving wordt nu bedreigd door veelomvattende, diepgaande en zeer urgente problematieken van ecologische en sociale aard. Business as usual is tegen deze achtergrond funest. Vandaar deze MEV+ om te laten zien dat het anders kan, dat de economie ook anders beschreven en geanalyseerd kan worden, uitgaande van principes als duurzaamheid en solidariteit. Daarbij worden veel voorstellen gedaan om de economie drastisch te veranderen.

De MEV+ is samengesteld door een multidisciplinair team. Zij is vanaf 4 september te downloaden van www.PlatformDSE.org. Voor perscontacten zijn beschikbaar: drs. John Huige, drs. Martijn van der Linden en dr. Lou Keune. Voor regeling van afspraken kunt u contact opnemen met Martijn van der Linden: 06 43030323 of via mvdlinden@platformdse.org