Expertmeetings

De afgelopen jaren heeft het Platform DSE diverse expertmeetings georganiseerd. Enerzijds is het een middel om erkende experts op het betreffende gebied te betrekken bij onze processen, anderzijds is dit een gelegenheid om de expertvisies te slijpen aan de brede visie en kennis van deelnemers te koppelen om zo tot nieuwe (geïntegreerde) kennis over een specifiek onderwerp te komen.

Eerdere expertmeetings: