Een Nieuwe New Deal

De Verklaring van Tilburg – Expert meetings

Een Nieuwe New Deal

Op 16 oktober 2008 vond de eerste expert-meeting plaats ter verdere uitwerking van de thema’s die in de Verklaring van Tilburg aan de orde gesteld zijn.
Hieronder vindt u de belangrijkste documenten van deze bijeenkomst.

Voorbereidende teksten