Economie en Vrede

De Verklaring van Tilburg – Expert meetings
Economie en Vrede

Op 30 september vond in Rotterdam een door het Platform DSE georganiseerde expert meeting over Economie en Vrede plaats. De titel van de meeting was: ‘Zonder duurzame vrede geen duurzame en solidaire economie. Zonder duurzame en solidaire economie geen vrede’. Daaraan werd deelgenomen door een dertigtal deskundigen en andere belangstellenden uit Nederland en Vlaanderen.

Discussieleider was Jan Pronk.
De discussie was zeer intensief en tegelijkertijd vooral problematiserend en inventariserend van karakter. Besloten werd om begin 2010 een vervolg te organiseren om diverse punten goed uit te diepen en te systematiseren.
En op de komende (21 januari 2010) in Tilburg te houden conferentie van het Platform DSE zal ook over dit onderwerp een aparte discussie worden gehouden.