Mondiale Bestaans Zekerheid

 

De Verklaring van Tilburg – Expert meetings
Mondiale Bestaans Zekerheid

Op 10 november 2009 werd in Utrecht een expert meeting over Mondiale BestaansZekerheid (MBZ)gehouden.
Het doel was meer duidelijkheid te krijgen over hoe zo’n stelsel zou kunnen worden ingericht. Daaraan werd deelgenomen door een twintigtal deskundigen uit Nederland en België.

Discussieleider was Ted van Hees.
Aan de discussie ging vooraf een inleiding van Hans Opschoor.
Aan het verslag van deze bijeenkomst wordt nog gewerkt.
Op de komende (21 januari 2010) in Tilburg te houden conferentie van het Platform DSE wordt ook over dit onderwerp een aparte discussie gehouden.