The Great Transition

Eind 2011 heeft het Platform een negental interne sessies gehouden om de eigen missie, ambitie en strategie scherper te stellen. Het resultaat is het document The Great Transition.

Wij hebben vier hoofdactiviteiten benoemd waarop wij ons de komende jaren willen focussen:

  1. Visie en kennisontwikkeling
  2. Kennisoverdracht en educatie
  3. Media
  4. Regionale programma’s

Inhoudelijk zal de focus liggen op:

  1. Het herdefiniëren van groei en vooruitgang
  2. Minder werken (21-urige werkweek)
  3. Publieke middelen
  4. Alternatieve vormen van economie
De komende tijd gaan we onze plannen verder uitwerken en willen we meer mensen betrekken bij The Great Transition.

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *