Transitie

Kort programma duurzame mondiale samenleving

En een begin van een nieuw narratief

Inleiding

classroom-1699745_640We hebben te maken met veel, gelijktijdig optredende crises: de klimaatontwrichting, de biodiversiteitscrisis, de nationale en internationale crises in ongelijkheid en solidariteit, en de algehele vergiftiging van de Aarde en haar bewoners. Iedere dag laat het nieuws zien wat nu al de gevolgen zijn. Toch lijkt de urgentie van de aanpak van deze crises bij de politiek nog niet doorgedrongen te zijn. …

Kort programma duurzame mondiale samenleving Meer lezen »

Een pleidooi voor Universele Basisdiensten

classroom-1699745_640De crises rond klimaat en verlies van biodiversiteit maken duidelijk dat het streven naar economische groei onhoudbaar is, en dat onze mondiale ecologische voetafdruk drastisch teruggebracht moet worden. Daarbij mogen mensen met lage inkomens niet de dupe worden. Universal Basic Services (UBS) of Universele Basisdiensten (UBD) kunnen een belangrijke rol spelen bij het verkleinen van die ecologische voetafdruk op een rechtvaardige manier.

Een pleidooi voor Universele Basisdiensten Meer lezen »

Van destructiedriehoek naar winnaarsdriehoek

classroom-1699745_640PDSE-lid John Huige verzorgde in december een lezing in Assen met als titel ‘Naar een solidaire en duurzame samenleving’. Onder het motto ‘Van destructiedriehoek naar winnaarsdriehoek’ analyseerde hij de huidige problematische ontwikkelingen en mogelijkheden tot systemische veranderingen die uitzicht bieden op een samenleving waarin positieve krachten domineren. De slides van de lezing waren al beschikbaar, maar de naar een essay uitgewerkte inhoud is nu hier te lezen, of hiernaast als PDF te downloaden.

Van destructiedriehoek naar winnaarsdriehoek Meer lezen »

De put dempen en ook het kalf redden

Regeneratief denken en doen; herstellen en toevoegen

classroom-1699745_640Duurzaamheid is noodzakelijk maar niet voldoende als richtpunt. Centraal in het duurzaamheidsdenken van nu staan: klimaat en de bijbehorende CO2-uitstoot, de circulaire economie, de ongelijkheid (in inkomen en vermogen, in woongenot, in studiekansen) en de beperkte inclusiviteit. Zonder inclusiviteit blijft een deel van de maatschappij en van de wereld in de hitte of onder water staan.

De put dempen en ook het kalf redden Meer lezen »

Petitie: Zorg voor het Nederland van morgen

classroom-1699745_640DRIFT, het Rotterdamse instituut dat transities naar duurzaamheid onderzoekt en stimuleert, organiseerde de afgelopen weken online gesprekken over de samenleving na corona. Die reeks gaat nog door, zie voor de stand van zaken en mogelijkheden om mee te doen hier.
De gesprekken resulteerden ook in een petitie, waarin de regering wordt gevraagd samen met alle ondertekenaars de Transitie Motor te vormen die werkt aan een samenleving die als geheel sociaal, economisch en ecologisch veerkrachtiger is.

Petitie: Zorg voor het Nederland van morgen Meer lezen »

Hink – Stap – Sprong

classroom-1699745_640Zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt ook nu al nagedacht over het soort maatschappij en het soort economie voor na de coronacrisis en na de diepe recessie die hier op volgt (en nu al begonnen is). Reken maar dat de strategische planning- en scenarioafdelingen bij Shell en ING en andere megaondernemingen bezig zijn nieuwe scenario’s te ontwikkelen voor die tijd. Datzelfde geldt voor beraadslagingen bij politieke partijen.

Hink – Stap – Sprong Meer lezen »

Transitie: Onze welvaart van morgen

barrez-transitieHet zal er toch eens van moeten komen. De economie zal door andere principes en belangen geleid moeten worden dan door winstmaximalisatie en geopolitieke kapitaalbelangen. De crises van natuur en milieu bedreigen de mensheid al op korte termijn, om te beginnen in veel gebieden die tot de zogenoemde ontwikkelingslanden worden gerekend. En dat bovenop de bedreigingen die de mensen zich zelf en elkaar aandoen, en die bijvoorbeeld in grootschalige armoede en ongelijkheid, en in migratie en oorlogen tot uitdrukking komen.

Er ligt een agenda te wachten, een agenda van vele kleinschalige en grootschalige veranderingen in de inrichting van ieders leven en de samenleving als geheel. Blijft het bij die agenda, dan wordt het leven ondraaglijk. Er zal een overgang moeten plaatsvinden naar een sociaal-ecologische orde. Het gaat om niet minder dan systemische veranderingen, veranderingen van de heersende maatschappelijke en ecologische systemen. En dat wordt transitie genoemd.

Verscheidenheid en samenhang

Zie daar het hoofdthema van het nieuwste boek van Dirk Barrez. Barrez is in Vlaanderen maar ook in Nederland een hoog gewaardeerde onderzoeker en activist met een lange staat van dienst. …

Transitie: Onze welvaart van morgen Meer lezen »

Boekbespreking: 100 % Hernieuwbare energie, het kan

Lou Keune schreef voor MarketUpdate.nl een boekbespreking van Richard Heinberg en David Fridley, Our Renewable Future – Laying the Path for One Hundred Percent Clean Energy (Washington DC, Island Press 2016).

Nu ook wij, Nederlanders, dikwijls worden getroffen door heftig weer en de bijbehorende wateroverlast, wordt voor velen zichtbaar dat het klimaatprobleem inderdaad een probleem is. Als de overlast zich aandient, zijn de primaire reacties gericht op het vinden van praktische oplossingen, zoals nu voor al dat water. Opnieuw manifesteert zich de vindingrijkheid van al die mensen die met weer en water al langer van doen hebben. De oplossingen vliegen ons om de oren: verhoog de dijken, haal tegels uit de tuin, maak sloten schoon, verhoog dorpels, creëer wateropslagplaatsen, denk eens aan een regenton, om maar eens wat te noemen.

Allemaal mooi en aardig. Tegelijkertijd gaan steeds meer stemmen op om nu eens serieus te beginnen met de aanpak van het klimaatprobleem. Het valt op dat de weervrouwen en -mannen van de verschillende tv-nieuwsrubrieken die link leggen en er regelmatig op wijzen dat onze nabije toekomst wat weer aangaat nog heftiger, en natter en droger gaat worden. Althans, bij ongewijzigd beleid, zou ik zeggen. Want wat steeds ook duidelijker wordt is dat zo’n ongrijpbaar lijkend probleem als de temperatuurstijging inderdaad aan te pakken en dus ook maakbaar is. Terecht is dat op de grote klimaatconferentie in Parijs nog eens bevestigd, de doem van een opwarming boven de 2 graden is vermijdbaar. Als wij maar de nodige maatregelen nemen.

… Lees verder

Boekbespreking: 100 % Hernieuwbare energie, het kan Meer lezen »

Symposium “Naar een Duurzame Economie”

Maak jij je ook zorgen over de toekomst van onze aarde? Denk je wel eens na over de schadelijke gevolgen van ons huidige economische model? Over de manier waarop we onze economie kunnen inrichten, zodat deze geen schade doet aan de natuur?

Op 28 september houdt de Vereniging Milieudefensie in Utrecht het symposium “Naar een Duurzame Economie”. Als sprekers o.a. Rutger Bregman over de geschiedenis van de vooruitgang en Platform DSE-lid John Huige over de economie van de toekomst. Verder ook aandacht voor vier praktische initiatieven.

Voor meer info zie deze pdf en de website van Milieudefensie.

Symposium “Naar een Duurzame Economie” Meer lezen »

Cursus naar een duurzame economie

Het Haags Milieucentrum en het Platform DSE organiseren dit najaar gezamenlijk een cursus in Den Haag. De onderwerpen en data:

  • Dinsdag 13 november, 20.00 uur. Transitie naar een duurzame economie.
  • Dinsdag 20 november, 20.00 uur. Werkgelegenheid, inkomens- en investeringsbeleid.
  • Dinsdag 27 november, 20.00 uur. Hervorming van het financiële stelsel.
  • Dinsdag 4 december, 20.00 uur. Houd het zo klein mogelijk

Voor meer informatie en opgeven, zie folder.

Cursus naar een duurzame economie Meer lezen »