Petitie: Zorg voor het Nederland van morgen

classroom-1699745_640DRIFT, het Rotterdamse instituut dat transities naar duurzaamheid onderzoekt en stimuleert, organiseerde de afgelopen weken online gesprekken over de samenleving na corona. Die reeks gaat nog door, zie voor de stand van zaken en mogelijkheden om mee te doen hier.
De gesprekken resulteerden ook in een petitie, waarin de regering wordt gevraagd samen met alle ondertekenaars de Transitie Motor te vormen die werkt aan een samenleving die als geheel sociaal, economisch en ecologisch veerkrachtiger is.

Tekst van de petitie:

Wij
Burgers die vinden dat de overheid moet zorgen voor het Nederland van morgen

constateren
• Dat het belangrijk is niet-financiële waarden dieper te verankeren in onze samenleving, zodat deze rechtvaardiger, inclusiever, duurzamer en vooral veerkrachtiger wordt.
• Dat een veerkrachtige samenleving met haar evenwichtige economie op de lange termijn goed is voor mens en natuur.

en verzoeken
Deze ambitie waar te maken langs de volgende 10 pijlers:
1. Hervorming van financiële en fiscale structuren
2. Gezonde leefomgeving;
3. Circulaire businessmodellen;
4. Eerlijke arbeid in de 21e eeuw;
5. Diversiteit en vernieuwing van het onderwijs;
6. Inclusiviteit en participatie;
7. Duurzaam voedselsysteem;
8. Duurzame energie en mobiliteit;
9. Gezonde internationale relaties;
10. Zorg voor de natuur en biodiversiteitsherstel

Ondertekenen van de petitie is van harte aanbevolen (kan hier), meedoen aan de verdere gesprekken natuurlijk ook (zie hier). Er is ook een handreiking vanuit de transitiegesprekken met een uitgebreidere toelichting op de punten van de petitie beschikbaar.