Papers conferentie 23 maart

Hier staan de documenten met deel-oplossingen (een werk in uitvoering)

*) Naar echte en eerlijke prijzen (Jan Juffermans)

*) Hoofdconclusies en aanbevelingen voor een stabiele en robuuste financiele sector (Sustainable Finance Lab)

*) Schuldencrisis: Jubilee Nederland houdt zich – in overleg met partners over de hele wereld – bezig met het ontwikkelen van beleid dat een structurele oplossing voor de schuldencrisis dichterbij zou moeten brengen. De meest recente publicatie geeft een goed beeld: Defuse the Debt Crisis (pdf)  Zie ook het verslag van een recent politiek cafe over dit onderwerp .

Jubilee Nederland: http://jubileenederland.nl/

*) Regionale valuta: Sinds 1998 is Qoin bezig met het ontwikkelen en implementeren van complementaire en gemeenschapsmunten. Geld is geen vast gegeven, maar door mensen gemaakt. Complementaire munten zijn monetaire instrumenten om ecologische, sociale en economische doeleinden te verwezenlijken. Money that matters (pdf) is een inleiding en geeft wat voorbeelden.

Qoin: http://www.qoin.org/

*) Over gebruikswaarde en ruilwaarde (itt. geldswaarden): Lou Keune

*) Rente en schuld (o.a.): De community Economy Transformers voedt de fundamentele discussie over ons geldsysteem door haar kennis en denkwijzen te bundelen in de net verschenen paper Een verkenning van ons geldsysteem; problemen en mogelijke oplossingen (pdf). Het geldsysteem wordt vanuit 6 dimensies bekeken, zowel op systeem niveau (zoals een analyse van de rol van rente, p22-24) als op persoonsniveau (geld en identiteit).

Economy Transformers: http://www.economytransformers.com

*) Belastingen:

CPNB: Evaluatie Financial Transaction Tax (pdf)

*) financiële markten reguleren ten dienste van duurzaamheid (Myriam vander Stichele (SOMO)

*) IMF en Wereldbank: Supranational Governance and the Challenge of Democracy:
The IMF and the World Bank
(Geske Dijkstra)

*) Investeringen:  Samenvatting SOMO-rapport over Bilaterale Investeringsverdragen

*) Geld: Een verkenning van Ons Geldsysteem (pdf) (Economy Transformers)

——————

Meer info conferentie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *