Conferentie 23 maart: Geld draait de wereld door

De jaarlijkse conferentie van Platform DSE wordt op 23 maart gehouden in de Rode Hoed in hartje Amsterdam. De conferentie zal dit jaar toegespitst zijn op de problemen, en oplossingen, in de financiële sector.  (Programma pdf)

Sinds 2008 hebben we met het Platform Duurzame en Solidaire Economie (DSE) elk jaar een conferentie georganiseerd over stappen naar die door ons gewenste ‘eerlijke economie’. De plek was vaak de Universiteit van Tilburg. Dit jaar doen we dat op 23 maart in Amsterdam, in en in samenwerking met De Rode Hoed. En we hebben ervoor gekozen om dit keer vooral over de crisis in de financiële sector te hebben en de praktische én fundamentele maatregelen en hervormingen die er mogelijk zijn.

Kansen en oplossingen voor de doorbraak van een groene en eerlijke economie.

Conferentie van het Platform Duurzame en Solidaire Economie in samenwerking met de Rode Hoed Vrijdag 23 maart 2012, 10.00 – 18.00 uur

De jaarlijkse conferentie van Platform DSE is deze keer geheel gewijd aan de financiële sector en de crisis. Met inspirerende verhalen van onder andere Bernard Lietaer en Francine Mestrum. Met scherpe analyses van de onderliggende problemen. En met een keur aan praktische oplossingen.

De ochtend wordt voornamelijk besteed aan het schetsen van de huidige stand van zaken van de economie en aanwijzen van de grootste problemen en de verantwoordelijken daarvoor.

In de middag komen ‘fundamentele deel-oplossingen’ aan bod, zoals regulering van banken en financiële markten, herziening van belastingen, duurzame investeringen, anders lobbyen en de rol en kansen van regionale valuta.

Ook zijn er stands en wordt er een biologische lunch geserveerd.

Deelname kost 15,- /50,- /100,- euro (al naar gelang inkomen en positie)

Voor kaarten: http://www.rodehoed.nl en bij Primera-winkels en de kassa van de Rode Hoed tijdens kantoortijden. Kaarten zijn ook op de dag zelf aan de deur te koop.

Programma (word)

Flyer online (pdf)

Papers deel-oplossingen