De conferentie in Tilburg 2008

Op 10 januari 2008 vond aan de Universiteit van Tilburg de conferentie plaats met als kernthema:

Een comfortabele waarheid – Groei naar een duurzame en solidaire economie


Bij de foto: De openingszitting van de conferentie (foto: Boyd Noorda, SociaMedia).

Ruim 320 Vlaamse en Nederlandse economen en andere wetenschappers, politici, vertegenwoordigers vanuit de vakbeweging en het bedrijfsleven, en mensen afkomstig uit verschillende sociale bewegingen en organisaties namen aan de conferentie deel.Het doel van de initiatiefnemers was en is om in beide landen met goede onderbouwing de urgentie van economische beleidswijzigingen aan de orde te stellen. Met deze conferentie werd daartoe een belangrijke aanzet gegeven die inmiddels gevolgd is door de ‘Verklaring van Tilburg‘. Ook U kunt daar uw steun aan betuigen.

De conferentie kwam voort uit petities die zowel in Nederland als in Vlaanderen aan het parlement werden overhandigd met het verzoek tot ‘eerlijk meten’ van de economie. Deze petitie werd door duizenden mensen, waaronder veel prominente economen, onderschreven. Ter voorbereiding van de conferentie werden in Nederland vier expert meetings georganiseerd, met economen, politici, ondernemers en vakbonden. De hierbij gebruikte probleemstelling is op deze site te vinden, evenals de verslagen van de gevoerde discussies, en andere documenten die van belang kunnen zijn.

Verslagen
Op deze website publiceren wij de uitvoerige verslagen en conclusies van de vaak zeer levendige discussies die zowel plenair, in de zeven workshops als in “de wandelgangen” gevoerd werden. U vindt ze op de Verslagen pagina’s.Ook vindt u op deze site informatie over hoe u eigen bijdragen kunt leveren aan het debat dat waar het ons betreft zeker en met grote intensiteit voortgezet zal worden.
Nadere informatie over het vervolg op de conferentie en nieuwe initiatieven vind u in onze nieuwsbrief ‘Groeistuip’.
U kunt zich daarvoor aanmelden op de“Groeistuip” pagina. Wij houden u dan op de hoogte van zowel de discussie over groei in het algemeen als de verslagen van de conferentie en natuurlijk de regelmatig plaatsvindende updates van deze website.
De reeds verschenen nieuwsbrieven kunt u daar ook raadplegen.

Voor eigen bijdragen, vragen en opmerkingen kunt u gebruik maken van het volgende adres: info@platformdse.org