Tilburg 2008 Comité van Aanbeveling

Van het comité van Aanbeveling van de conferentie maakten de volgende personen deel uit:

 

 • Wijffels, Dr. Herman
  bewindvoerder Wereldbank, vml. kabinetsinformateur
 • Dua, Vera
  senator Groen!
 • Goris, Gie
  hoofdredacteur van MO*
 • Halsema, Femke
  lid Tweede Kamer (fractievoorzitter GroenLinks)
 • Heertje, Prof. Dr. A.
  emeritus hoogleraar Universiteit van Amsterdam
 • Huybrechts, Prof. dr. Philippe
  klimatoloog en prof. VUB
 • Lesage, Dr. Dries
  onderzoeker en politicoloog Universiteit Gent, Vakgroep
  Politieke Wetenschappen – Onderzoeksgroep Global Governance
 • Mazijn, Prof. Ir. Bernard
  Centrum voor Duurzame Ontwikkeling, Universiteit Gent
 • Molenkamp, Prof. Dr. George
  lid van de RvA van KPMG Sustainability
 • Opschoor, Prof. Dr. Hans
  vml. rector Institute of Social Studies, Den Haag
 • Paredis, Erik
  CDO Universiteit Gent
 • Pronk, Prof. Dr. Jan
  o.m. vml. minister van Ontwikkelingssamenwerking en van VROM
 • Reijnders, Prof. Dr. Lucas
  hoogleraar milieukunde aan de Universiteit van Amsterdam
 • Rombouts, Theo
  voorzitter FRDO
 • Samsom, Ir. Diederik
  lid Tweede Kamer (PvdA)
 • Smet, Peter De
  directeur Greenpeace België
 • Tongeren, Liesbeth van
  directeur Greenpeace Nederland
 • Veerman, Prof. Dr. Cees
  vml. CDA minister van Landbouw, voorzitter Natuurmonumenten
 • Wal, Prof. Dr. Koo van der
  em. hoogleraar wijsbegeerte Erasmus Universiteit, Rotterdam
 • Winsemius, Prof. Dr. Pieter
  vml. minister, Lid Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid