Tilburg 2008 Discussie Stellingen en Vragen

 

Stellingen

1 Mens- en natuurwaarden gaan uit boven geldelijke belangen.
Daarom moeten duurzame en solidaire welvaartsindicatoren leidend zijn bij het nemen van economische beslissingen.

2 Het huidige begrip en beleid van economische groei moet op de helling:

  • verschuiving van materiele naar immateriĆ«le welvaartsvergroting
  • verschuiving van meer naar minder belasting voor mens en natuur
  • primaat van herverdeling boven verrijking.

3 De urgentie van de hedendaagse sociale en ecologische problemen vereist drastische veranderingen van de economie, op basis van een sociaal contract.

Discussievragen

Aan de deelnemers aan de conferentie zullen de volgende vragen worden voorgelegd:
a Zijn de deelnemers het eens met de stellingen?
b Wat moet er gebeuren, hoe zetten wij de wissels om?
c Wat kunnen de deelnemers zelf doen?