Verslag expertmeeting ‘Hoe werk beter te verdelen?’

Op 3 oktober heeft het Platform Duurzame en Solidaire Economie een expertmeeting georganiseerd over ‘Hoe werk beter te verdelen?’ bij Agentschap NL. 25 expert hebben deze middag kennis gedeeld over werk delen en minder werken als (deel-)oplossing voor de crises in de richting van een duurzame en solidaire economie. Het onderwerp is vanuit verschillende kanten belicht. Gerrit Stegehuis (PDSE), Rutger Claassen (Universiteit Leiden) en Koen Haegens (Groene Amsterdammer) hielden inleidingen. Vervolgens is er gediscussieerd om de dillema’s en hindernissen helder te krijgen. Tenslotte zijn er enkele vervolgstappen gedefinieerd. Volgens de aanwezigen is het helder dat een systeemdoorbraak nodig is om uit de crisis te komen en kunnen arbeidstijdverkorting en werkverdeling hieraan bijdragen.

Voor meer info zie het verslag.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *