Van Verderlicht tot Veerkracht

Van Vederlicht tot Veerkracht heette de openbare les die John Huige op 15 november hield in het kader van de Cartesius University. In deze openbare les ontwikkelde John een visie op de organisatie van de huidige maatschappij, gebaseerd op consumentisme en mcdonaldisering, op neoliberalisme en mondialisering en op een gedepolitiseerd politiek verleidingssysteem. Deze drie systemen bijeengehouden door het geloof in de markt heeft ons in een locked in situatie gebracht. Wanneer we uitgaan van de principes van veerkracht kunnen nieuwe ankerpunten vinden om wel tot duurzame en solidaire verandering te komen. Die ankerpunten zijn zelforganisatie: occupy your life, doe het met de beschikbare middelen: bricolage en met de kracht van de gemeenschap: ubuntu.  Met veerkracht, no regret en politieke doelen is dit een basismodel voor nieuwe maatschappelijke afwegingen en acties. Voor meer informatie, zie de complete tekst.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *