Neoliberalisme

Op naar een duurzame en solidaire economie

dseHet huidige neoliberale bestel leidt tot ecocide en armoede, onder meer door de dominantie van geldswaarden boven gebruikswaarden. Het gebruik van het begrip Bruto Binnenlands Product (BBP) geeft bijvoorbeeld een volstrekt verkeerd beeld van de werkelijke toestand van de economie. Het grootste deel van de schade aan milieu en op sociaal gebied wordt bij de berekening van de jaarlijkse ‘toegevoegde waarde’ namelijk niet meegerekend. Ook onbetaalde arbeid legt geen gewicht in de schaal.

Lou Keune, een van de oprichters van het Platform schreef onlangs een artikel in het blad Milieu.

Het hele artikel kun je hier online lezen: VVM Definitief.

Op naar een duurzame en solidaire economie Meer lezen »

Voorpublicatie boek over Ivania Brooks

PDSE-lid Lou Keune schreef de tekst voor het boek ‘Mijn moeder was een echte strijder – Ivania Brooks 1973-2006’. Dat boek bevat een fotodocumentaire van fotograaf Piet den Blanken over het leven van Ivania Brooks, een vrouw uit de krottenwijken van Managua, die een voortdurende strijd leverde om bestaansmiddelen voor zichzelf en haar vijf kinderen. Piet den Blanken leerde Ivania kennen in 1997, en volgde haar tot haar dood. Het boek, met een voorwoord van Agnes Jongerius, verschijnt op 20 september, en geeft ook een beeld van de gevolgen van de neoliberale politiek voor de armsten in Nicaragua. Een voorpublicatie van het boek verscheen in De Tribune, het blad van de SP (vanaf blz. 25), foto’s zijn te zien op de site van Piet den Blanken, en informatie over het boek is te vinden bij de uitgever, Papieren Tijger.

Voorpublicatie boek over Ivania Brooks Meer lezen »

Commentaar bij het rapport Naar een Dienstbaar en Stabiel Bankwezen van de Commissie Structuur Nederlandse Banken

Het rapport van de commissie Wijffels over het Nederlandse bankwezen is positief ontvangen. Niet ten onrechte. Het rapport is helder geschreven, zeer informatief, geeft inzicht in zwakke elementen in het bankwezen en bevat een veelheid van op zich relevante aanbevelingen. Toch zijn wij zeer teleurgesteld over dit rapport. Die teleurstelling heeft vooral te maken met de analyse die de commissie maakt van het huidige financiële stelsel en het missen van de kern van het probleem: geldcreatie door particuliere banken.

Commentaar bij het rapport Naar een Dienstbaar en Stabiel Bankwezen van de Commissie Structuur Nederlandse Banken Meer lezen »

Van Verderlicht tot Veerkracht

Van Vederlicht tot Veerkracht heette de openbare les die John Huige op 15 november hield in het kader van de Cartesius University. In deze openbare les ontwikkelde John een visie op de organisatie van de huidige maatschappij, gebaseerd op consumentisme en mcdonaldisering, op neoliberalisme en mondialisering en op een gedepolitiseerd politiek verleidingssysteem. Deze drie systemen bijeengehouden door het geloof in de markt heeft ons in een locked in situatie gebracht. Wanneer we uitgaan van de principes van veerkracht kunnen nieuwe ankerpunten vinden om wel tot duurzame en solidaire verandering te komen. Die ankerpunten zijn zelforganisatie: occupy your life, doe het met de beschikbare middelen: bricolage en met de kracht van de gemeenschap: ubuntu.  Met veerkracht, no regret en politieke doelen is dit een basismodel voor nieuwe maatschappelijke afwegingen en acties. Voor meer informatie, zie de complete tekst.

Van Verderlicht tot Veerkracht Meer lezen »