Internationale Ontwikkeling en Mondiaal Bestuur – Noodzaak, opties en dilemma’s

Mondiale regulering is onvermijdelijk. Dat is de centrale conclusie van dit boek. En dat ondanks alle kritiek op de wijze waarop momenteel de wereldeconomie gereguleerd wordt.

Vanaf het begin van het denken over ontwikkeling in en na de Tweede Wereldoorlog zijn er (soms heftige) discussies en acties gevoerd om te komen tot een duurzame en rechtvaardige wereldeconomie. In toenemende mate werden die gevoed door mensen en bewegingen uit ontwikkelingslanden. Enkele decennia later was er, vastgelegd in een VN-resolutie van 1 mei 1974, het besef dat een rechtvaardige ontwikkeling een Nieuwe Internationale Economische Orde (NIEO) vergde die verder moest gaan dan de internationale instituties die feitelijk waren ontstaan (Verenigde Naties, GATT, Wereldbank, Internationaal Monetair Fonds, et cetera).

Internationale Ontwikkeling en Mondiaal Bestuur – Noodzaak, opties en dilemma’s Meer lezen »