Fair Earth Share

Footprint Justice: een eerlijke Voetafdruk is een Mensenrecht

fair earth shareWe gaan het jaar 2017 in. De wereldbevolking is gegroeid tot bijna 7,5 miljard mensen. De armoede is nog steeds de wereld niet uit. Intussen worden we geplaagd door toenemende ecologische schade met grote sociale gevolgen, zoals de klimaatverandering, de afname van de biodiversiteit, de vervuiling van lucht en oceanen, en door bodemdegradatie dalen de voedselopbrengsten. Wat doen we? Is er een rechtvaardige ingreep mogelijk, om de Aarde nog leefbaar te houden, ook voor volgende generaties?

Lezing van Jan Juffermans

Opnames van lezing van Jan Juffermans (met power point) over Duurzaamheid, de Voetafdruk en een Fair Earth Share. De lezing werd gehoudenĀ in Utrecht, op 31 augustus 2012, bij het 10-jarig bestaan van het Centrum EMMA (Elkaar Motiveren tot Mondiale Activiteiten).