Lezing van Jan Juffermans

Opnames van lezing van Jan Juffermans (met power point) over Duurzaamheid, de Voetafdruk en een Fair Earth Share. De lezing werd gehoudenĀ in Utrecht, op 31 augustus 2012, bij het 10-jarig bestaan van het Centrum EMMA (Elkaar Motiveren tot Mondiale Activiteiten).