Samen werken aan de grote transitie

Politiek voor een duurzame en solidaire economie.

Het Platform voor een Duurzame en Solidaire Economie heeft op basis van de verkiezingsprogramma’s een beoordeling gemaakt van de mate waarin deze programma’s bijdragen aan een werkelijk duurzame en solidaire economie. De maatstaf die we daarvoor genomen hebben is een brochure met voorstellen van het platform die we ruim voor de verschijning van de verkiezingsprogramma’s aan de partijen hebben toegestuurd. De beoordelingsvragen zijn geclusterd rond negen thema’s:

1. Voortgaande crises óf duurzaam & solidair.
2. Duurzaam inrichten: energie en grondstoffen.
3. Werk en inkomen.
4. Regionale economie.
5. De financiële wereld.
6. Sterkste schouders de zwaarste lasten en belastingvergroening.
7. Internationale economie en wereldhandel.
8. Scholing, innovatie en wetenschappelijk onderzoek.
9. Meten van welvaart en welzijn.

Wij denken dat met deze uitvoerige scorelijst we een tamelijk compleet beeld hebben van de plannen van de verschillende partijen op het terrein van de duurzame en solidaire samenleving. Niet alle partijen zijn in deze scorelijst opgenomen. Het gaat ons om de partijen die er-toe-doen in het duurzaamheidsdebat. De scores van de verschillende partijen zijn gemaakt door leden van het platform, daardoor is enige subjectiviteit niet uitgesloten. We troosten ons met de gedachte dat ook Standard & Poor’s, Fitch of Moody’s bepaald niet objectief zijn.

Het doel voor het platform om deze rating te maken is drieledig:

1. We willen via plaatsing op onze website ( www.platformdse.org ) meer bekendheid geven aan deze specifieke, maar belangrijke invalshoek van de onderscheiden partijen.
2. Het geeft ons en anderen een overzicht waarmee we partijen de komende vier jaar kunnen volgen en nagaan hoe zij hun beloftes omzetten in beleidsdaden en hoe bij deelnemende partijen de beloftes terug te vinden zijn in het komende regeerakkoord.
3. We willen met deze gegevens met partijen in gesprek komen om na te gaan waarin de partijen hun beleid verder willen verduurzamen.

Om tot verbetering te komen bij een volgende rating vernemen we graag uw opmerkingen, suggesties of correcties van gemaakte fouten.

Inleiding en samenvatting beoordeling politieke partijen (pdf)

Beoordeling per politieke partij (pdf)