Brochure Vredeseconomie

Economie en geweld hangen op heel veel manieren samen. De PDSE-brochure Vredeseconomie en de preventie van geweld beschrijft die verschillende relaties. Daarbij wordt in het bijzonder ingegaan op onze energievoorziening die nauw verknoopt blijkt met gewapende conflicten over de hele wereld. Inzicht in die samenhang is van belang om de basis te leggen voor een politiek en economisch beleid waarin vrede, duurzaamheid en solidariteit tegelijk gediend worden.

Vanaf heden is de brochure Vredeseconomie en de preventie van geweld digitaal beschikbaar.