Programma Cursus FGD – Voorjaar 2012 – Zwolle

Vanaf 13 januari verzorgt het Platform Duurzame en Solidaire Economie de derde aflevering van de cursus Fair & Green Deal. De cursus wordt gegeven bij de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Hieronder volgt het programma, er zijn nog kleine wijzigingen mogelijk in de data van de sessies en de docenten.

Vrijdag 13-1: Achtergronden, denkwijze en algemene doelstellingen van de F&GD

Docent: John Huige

De eerste sessie is bedoeld om meer zicht te krijgen op de achtergronden en doelstellingen van de Fair&Green Deal. Wat is er aan de hand, en in welke richting zoeken we de oplossingen?

Vrijdag 20-1: Economische sturingsinstrumenten

Docent: Paul Metz

Er zijn al veel instrumenten beschikbaar om een ombouw van de economie te bewerkstelligen in de richting van duurzaamheid en solidariteit. Welke zijn dat?

Vrijdag 27-1: Werkgelegenheid, inkomens- en investeringsbeleid

Docent: John Huige

Wat betekent de aanpassing van het economisch beleid komt voor werkgelegenheid en inkomens? Hoe een Fair & Green Deal niet zozeer tot vermindering van werkgelegenheid leidt, maar eerder tot een verschuiving en misschien zelfs verruiming ervan.

Vrijdag 03-02: Welvaart en welzijn eerlijk meten

Docenten: Jan Juffermans en Bart de Boer

Succes van economisch beleid wordt vooral afgemeten aan het Bruto Binnenlands Product (BBP). Maar dat telt ook bijvoorbeeld de kosten van ongelukken, rampen, andere schades en ziektes als positieve bijdrage aan de economie. Welke andere indicatoren zijn er, welke voordelen hebben die?

Vrijdag 10-2: Vredesbeleid en conflictbeheersing

Docent: Greetje Witte-Rang

Situaties van onduurzaamheid en onrechtvaardigheid leiden voortdurend tot gewapende conflicten. Omgekeerd frustreren deze conflicten vaak beleid gericht op ontwikkeling, duurzaamheid en rechtvaardigheid. Welke uitwegen zijn er?

Vrijdag 17-2: Hervorming van het financiële bestel

Docent: Rens van Tilburg

Van het huidige internationale geldstelsel gaat een zelfstandige en nauwelijks beheersbare drang tot maximalisering van rendementen, financiële groei en geldschepping uit, los van overwegingen van duurzaamheid en rechtvaardigheid. Welke hervormingen zijn nodig?

Vrijdag 24-2: Bevolkingsbeleid

Docent: Ward Bosmans

Beleid gericht op duurzaamheid staat onder druk van de nog steeds toenemende wereldbevolking. Maar aan de ecologische problemen levert de bevolking van de ontwikkelde landen verreweg de grootste bijdrage. Bevolkingsdruk moet dus onderwerp van beleid zijn.

Vrijdag 02-03: Mondiale herverdeling en wereldhandel

Docent: Francine Mestrum

Niet alleen moet er hard gewerkt worden aan een duurzame sameleving, er is ook gerichte aandacht nodig voor mondiale herverdeling van welvaart. Wat voor veranderingen op het gebied van wereldhandel en internationale instituties zijn daarvoor nodig?

 

Vrijdag 23-3: Mogelijke veranderingsstrategieën

Docenten: Christiaan Hogenhuis en Ted van Hees

In de voorgaande sessies zijn de mondiale sociale en ecologische problemen beschreven en mogelijke oplossingen nagegaan. In de laatste sessie wordt gezocht naar een vertaling daarvan in te volgen strategieën voor de verwezenlijking van die oplossingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *