Powerpoint-presentaties PDSE-cursus beschikbaar

Op 6 avonden in augustus, september en oktober 2021 werd door John Huige, Jan Juffermans, Lou Keune en Gerrit Stegehuis de online-cursus Naar een economie voor rechtvaardigheid op een gezonde planeet verzorgd. Zie hier nadere informatie en het programma. De cursus werd gemodereerd door Jelleke de Nooy-van Tol en gevolgd door 15 mensen uit de ‘achterban’ van het Platform. Na de vijf avonden met de presentaties en discussie werd nog een zesde avond georganiseerd om inhoudelijk na te praten en te evalueren. Voor belangstellenden zijn de powerpoint-presentaties van de inleiders hieronder beschikbaar in pdf-vorm, in de gebruikte volgorde.

1. Sociale ontwikkelingen door Lou Keune
2. Ecologische ontwikkelingen door Jan Juffermans
3. Structuren die ons dwars zitten door Lou Keune
4. Systemen die ons kunnen helpen beter te begrijpen door John Huige
5. Talloze reeds zichtbare alternatieven door John Huige
6. Strategieën door Gerrit Stegehuis